Kiedy siać pszenicę ozimą?

Spośród zbóż ozimych najmniejsze wymagania względem terminu siewu ma pszenica ozima. Jednak to nie znaczy, że z jej siewem można bezkrytycznie czekać aż do grudnia.
Termin siewu pszenicy ozimej jest dość wydłużony, jednak opóźnienie trzeba rekompensować większą gęstością.  Zdjęcie: Dreczka

Pszenica ozima cechuje się najbardziej elastycznymi wymaganiami pod względem terminu siewu. Ale jeśli nawet po zasiewie rośliny dobrze się rozwijają pomimo niesprzyjających warunków, to sam siew powinien być przeprowadzony wyjątkowo starannie i w jak najlepszych warunkach. Obecnie praktykowane są dwa warianty przeprowadzenia siewu pszenicy:

  • w technologii bez pługa, najczęściej w mulcz;
  • po uprzedniej orce głębokiej i uprawie przedsiewnej.

Warto pamiętać, że orkę szczególnie zaleca się po zbiorze kukurydzy ze względu na zwiększoną presję ze strony fuzariozy. Wysiewane ziarno powinno być złożone na głębokości 2-3 cm. Zbyt głęboki siew zmusza kiełki do nadmiernego wysiłku i grozi przerzedzeniem wschodów. Natomiast płytszy nie powoduje większych zagrożeń, zwłaszcza przy dobrym uwilgotnieniu. Przy znacznym opóźnieniu płytszy wysiew jest nawet wskazany.

Obsada zależy od terminu

W zależności od rejonu kraju zalecany termin siewu kalendarzowo przypada od 20 września na północnym wschodzie kraju i kończy w połowie października na południowym zachodzie. Po tej dacie zaczyna się termin opóźniony, a po upływie kolejnych 2 tygodni – późny. Zatem w najcieplejszych rejonach siew pszenicy przeprowadzony do końca października nie jest obciążony dużym ryzykiem.  

Warto pamiętać, że zbyt wczesny siew zwiększa ryzyko wystąpienia chorób już w jesiennej części wegetacji. Z kolei zbytnie opóźnienie nie daje roślinom wystarczająco czasu na krzewienie. Środkiem zaradczym jest tu wybór odmian cechujących się dużym wigorem początkowym i bardziej tolerancyjnych na niesprzyjające warunki. Ostatnią deską ratunku i zazwyczaj koniecznością jest zwiększenie obsady siewu. Ale nie należy tu przesadzać. Pszenica ozima najlepiej zimuje będąc w fazie 3-5 liści.

Przy „normalnym” terminie siewu i dobrze przygotowanym stanowisku wystarczy wysiewać 250-320 kiełkujących ziaren/m². Im gorsze warunki siewu i późniejszy termin, tym wymagana jest większa obsada. W przypadku późnego siewu trzeba liczyć się z wysiewem 350-420 ziaren/m². Jeśli pszenica ma być wysiewana po późnym zbiorze kukurydzy lub buraków cukrowych, pod uwagę należy brać odmiany, które mają mniejsze wymagania w kwestii terminu oraz podwyższoną skłonność do wiosennego krzewienia.

Korzystać z oficjalnych zaleceń

Prawdopodobnie pszenica ozima jest najbardziej przebadanym gatunkiem pod względem regionalnej przydatności do uprawy. Dlatego przy wyborze odmian należy zwrócić uwagę na zalecenia wojewódzkich zespołów porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (LOZ). Zalecenia firm dystrybucyjnych w tej materii bywają przekłamane, przypuszczalnie z chęci ulokowania na rynku nasion, których nie udało się sprzedać do siewu w optymalnym terminie.

Pszenica ozima ma wysokie wymagania siedliskowe i przedplonowe. Pod jej uprawę najlepiej nadają się gleby o zrównoważonym bilansie wodnym i powietrznym oraz wysokiej zdolności do zatrzymywania składników pokarmowych. Natomiast wartość przedplonów przedstawia się następująco:

  • najlepszymi są rośliny strączkowe, rzepak i okopowe;
  • średnią wartość mają wieloletnie rośliny pastewne i kukurydza na kiszonkę;
  • ze względu na ryzyko stwarzane przez choroby płodozmianowe najgorszymi przedplonami są zboża ozime, a w szczególności uprawa w monokulturze.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.