Prochloraz i famoksadon już na negatywnej liście

Zła passa dla chemicznych środków ochrony roślin trwa w najlepsze. Famoksadon i prochloraz jeszcze znajdują się w powszechnym użyciu w Polsce, ale wkrótce znikną.
Prochloraz i famoksadon
Prochloraz jest obecny w wielu popularnych fungicydach i zaprawach do zwalczania chorób zbóż, rzepaku i roślin strączkowych.  Zdjęcie: Dreczka

Niedawno Komisja Europejska wydała rozporządzenia wykonawcze w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia dla takich substancji czynnych, jak famoksadon i prochloraz. Pierwszy z nich – famoksadon – wchodzi w skład dwóch fungicydów (Tanos 50 WG i Clip Superkontakt 69 WG), które są zalecane do zwalczania alternariozy i zarazy ziemniaka. Niestety, państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania ich ze swoich rynków. Obowiązuje tu następujący terminarz:

  • do 16 marca 2022 r. – zakończenie ważności zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w których skład wchodzi famoksadon;
  • do 16 czerwca 2022 r. – mogą być sprzedawane i dystrybuowane środki, które zostaną wprowadzone do obrotu do dnia 16 marca 2022 r.;
  • do 16 września 2022 r. – mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane środki, które zostaną wprowadzone do obrotu do dnia 16 marca 2022 r.

Warto pamiętać, że niedawno z ochrony ziemniaka przed chorobami wycofano popularny mankozeb. W ten sposób bardzo zawęża się wybór substancji czynnych do zwalczania przede wszystkim zarazy ziemniaka. Niezależnie od tego, co się wydaje organizacjom ekologicznym i unijnym urzędnikom, nie ma alternatywy dla środków chemicznych w zwalczaniu tej choroby.

Prochloraz - substancja o dużym znaczeniu w ochronie

Wycofanie prochlorazu z unijnego rynku środków ochrony roślin było oczekiwane, ale dopiero w 2023 r. Jednak nagle producenci fungicydów zawierających tę substancję czynną przestali być zainteresowani tym terminem. Taką informację 3 września podała Komisja Europejska, jednocześnie informując, że zatwierdzenie dla prochlorazu wygasa 31 grudnia 2021 r. W związku z tym wprowadzono ostateczne terminy:

  • do 1 kwietnia 2022 r. – mogą być wprowadzane do obrotu środki ochrony roślin, w skład których wchodzi prochloraz;
  • do 1 października 2022 r. – mogą być sprzedawane i dystrybuowane środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 kwietnia 2022 r.;
  • do 1 października 2023 r. – mogą być stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 1 kwietnia 2022 r.

Decyzja o wycofaniu prochlorazu raczej nie wynika z jego nadmiernej szkodliwości dla ludzi i środowiska. Nie udowodniono mu działania rakotwórczego czy kancerogennego względem DNA. Pod tym względem nie różni się od wielu substancji czynnych będących nadal w powszechnym użyciu. Niestety, decyzja KE jest nieodwołalna, co w praktyce oznacza, że z naszego rynku niebawem zniknie ponad 50 fungicydów do opryskiwania roślin i zapraw nasiennych. Poniżej wykaz zarejestrowanych obecnie nazw handlowych środków zawierających prochloraz.

Amon 450 EC, Antero 500 EC, Aralia, Arbiter 520 EC, Artemis 450 EC, Atak 450 EC, Atropos 500 EC, Bansuri, Blitz 450 EC, Corrib EC, Diadem, District 450 EC, Eyetak 450 EC, Faxer, Fossa 633 EC, Glora 633 EC, Hogibis 450 EC, Kareo 080 FS, Kinto Duo 080 FS, Mirage 450 EC, Mondatak 450 EC, Murena, Orius Universal 75 ES, Oslo 450 EC, Parys 450 EC, Prank 450 EC, Premis Pro 080 FS, Pretorius 450 EC, Prima 450 EC, Prima Duo 450 EC, Princess 450 EC, Proch 450 EC, Prochloraz 450 EC, Prochlorus, Prokarb 450 EC, Prolaz 450 EC, Promax 450 EC, Proplex 450 EC, Proszek 450 EC, Proton 450 EC, Real Super 080 FS, Seman, Sigona, Simran 450 EC, Spector 450 EC, Sporgon 50 WP, Tenore 400 EW, Vareon 520 EC, Virta 500 EC, Wirtuoz 520 EC, Zamir 400 EW.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.