Alfa-cypermetryna jeszcze tylko przez rok

Będące w powszechnym użyciu insektycydy zawierające w swoim składzie alfa-cypermetrynę do końca przyszłego roku definitywnie znikną z unijnego rynku.
Alfa-cypermetryna należy do tanich i bardzo szeroko stosowanych insektycydów. Niebawem zostanie wycofana z użycia.  Zdjęcie: Dreczka

Niedawno Komisja Europejska wydała kolejne decyzje o nieodnowieniu zgody na dalsze użytkowanie w ochronie roślin alfa-cypermetryny, insektycydu z bardzo popularnej i taniej grupy pyretroidów. Warto pamiętać, że tego typu decyzje są na ogół ostateczne, bo podejmuje się je na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Przyszły rok będzie ostatni

Brak dopuszczenia danej substancji czynnej do stosowania w środkach ochrony roślin oznacza, że wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do wycofania zezwoleń na ich sprzedaż i stosowanie. W przypadku każdej wycofywanej substancji wydawane jest osobne rozporządzenie, które ustanawia terminy sprzedaży i stosowania zawierających ją środków ochrony roślin.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące alfa-cypermetryny wydano kilka tygodni temu. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 7 grudnia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi ta substancja czynna. W praktyce oznacza to, że w celu pozbycia się istniejących zapasów ich sprzedaż i dystrybucję będzie można prowadzić do 7 czerwca 2022 r. Natomiast rolnicy i inni użytkownicy będą mogli je stosować, przechowywać i unieszkodliwiać do 7 grudnia 2022 r.

Spośród insektycydów zarejestrowanych na polskim rynku alfa-cypermetryna jest substancją czynną następujących środków:

 • A-Cyper 100 EC;
 • Alciper 100 EC;
 • AlfaCyper 100 EC;
 • Alfacypermetryna 10 EC;
 • Alfa-Pest 100 EC;
 • Alfastop 100 EC;
 • Asteria 100 EC;
 • Cyper-Fas 100 EC;
 • Fastac 100 EC;
 • Fastac Active 050 ME;
 • Fastac Las 15 SC;
 • Fasthrin 10 EC;
 • Fiesta 100 EC;
 • Proalfacypermetrin;
 • Storanet;
 • Trinet P.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.