Metalaksyl-M wycofany z zapraw

Od rozpoczęcia w 2008 r. unijnego przeglądu substancji czynnych wycofano z użycia bardzo dużo środków ochrony roślin. Niestety, ten trend nadal nie wyhamował.
Zaprawy nasienne zawierające metalaksyl-M znikną z rynku już za kilka tygodni. Były popularne m.in. w zbożach i kukurydzy.  Zdjęcie: Panek

Unijny rynek środków ochrony roślin pod względem regulacji prawnych pozostaje najbardziej restrykcyjnym na świecie. Pomimo tego nadal wprowadzane są obostrzenia, które eliminują z użycia kolejne substancje czynne. W niektórych przypadkach wystarczy pretekst, żeby jakaś substancja znalazła się w grupie niepożądanych. Wycofanie każdej substancji wiąże się z zakazem obrotu pewną grupą produktów, które coraz częściej nie są niczym zastępowane, bo ograniczanie zachodzi szybciej, niż wprowadzanie nowości.

Do oprysków tak, w zaprawach nie

Niedawno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało następujący komunikat:

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metalaksyl-M oraz zakazu stosowania nasion zaprawionych zawierającymi go środkami ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 143 z 06.05.2020, s. 6), zatwierdzenie substancji czynnej metalaksyl-M zostało odnowione. Jednakże w przypadku stosowania do zaprawiania nasion dozwolone jest zaprawianie wyłącznie nasion przeznaczonych do wysiewu w szklarniach. Powyższe stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r.

Za główny grzech metalaksylu-M uznano szkodliwy wpływ jego pyłu, jaki może się uwalniać podczas wysiewu nasion. Natomiast używanie tej substancji czynnej w środkach przeznaczonych do zabiegów opryskiwania na razie nie stwarza problemu. Dalszy los środków ochrony roślin zawierających metalaksyl-M prezentuje tabela.

Do tej pory dobrą praktyką przy okazji wycofywania z użycia różnych substancji czynnych było zachowanie tzw. okresów przejściowych. Pozwalały one zużyć zapasy środków zalegające w hurtowniach, sklepach i gospodarstwach. Tym razem wprowadzony zakaz mówi: po dniu 1 czerwca 2021 r. nie mogą być wysiewne nasiona zaprawione substancją czynną metalaksyl-M.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.