Zielony Ład to minimum 10 chudych lat

Przez najbliższe dziesięciolecie mieszkańcy Unii Europejskiej będą nakłaniani do wszelkich form oszczędzania energii, zasobów naturalnych i ochrony przyrody.
Rolnictwo jest tylko częścią nowej, proekologicznej polityki UE, której realizacja będzie miała poważne konsekwencje.  Zdjęcie: Dreczka

Pojęcie Zielony Ład pojawia się coraz częściej m.in. przy okazji dyskusji o kształcie nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. Trzeba jak najszybciej przyjąć do wiadomości, że wiąże się ono z planami przeprowadzenia ogromnych zmian. Będą one dotyczyły zasad funkcjonowania zarówno unijnej gospodarki, która może znacznie przyhamować, jak i życia obywateli.

Szczególnie z ust polityków w ostatnich miesiącach pada wiele nowych zwrotów, których słuchacze często jeszcze nie potrafią z niczym skojarzyć. Tymczasem wiążą się one z wielkimi planami uczynienia z Europy kontynentu o znikomym skażeniu środowiska, a ponadto neutralnym pod względem prowokowania dalszych zmian klimatu na Ziemi.

Wszystko dla ochrony klimatu i zasobów

W prezentowanej tabeli zamieszczono wykaz działań sformułowanych niewiele ponad rok temu przez Komisję Europejską. Duża część wymienionych działań już jest realizowana zarówno w wymiarze europejskim, jak i poszczególnych krajów członkowskich UE. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie wielu kolejnych.

Już same ich nazwy pozwalają wystarczająco poruszyć wyobraźnię co do ich charakteru, zasięgu i ewentualnych skutków. Jedno jest pewne – przeprowadzenie tak ogromnej transformacji w ciągu zaledwie 10 lat będzie wymagało poniesienia ogromnych nakładów. Natomiast korzyści rozłożą się na dziesięciolecia następujące po 2030 r. Chociaż do tego czasu może się okazać, że potrzebne są kolejne wielkie inwestycje kosztem wyrzeczeń.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.