Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej przedłużony

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu do 2026 r. sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw.
Państwowe nieruchomości rolne często zdążą zarosnąć chwastami zanim urzędnicy zakończą procedury przetargowe na ich dzierżawę.

Ustawowe wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) kończy się 30 kwietnia br. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Wnioskuje o to Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Sprzedaż państwowej ziemi wstrzymano w 2016 r. Od tego czasu podstawowym sposobem zagospodarowania państwowych majątków popegeerowskich stała się dzierżawa. Zdaniem rządu forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem rolników indywidualnych. Dzierżawy dają możliwość użytkowania gruntów i budynków, chociaż procedura przetargowa bywa dość restrykcyjna.

Rząd się chwali tym, że dzięki wstrzymaniu 5 lat temu sprzedaży osiągnął swój cel, którym było zahamowanie wzrostu cen gruntów należących do Skarbu Państwa oraz ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania państwowych nieruchomości rolnych. Przy okazji zablokowano spekulacyjne wykupywanie nieruchomości rolnych przez podmioty, które zdaniem autorów ustawy nie gwarantowały zgodnego z interesem społecznym wykorzystania ziemi nabytej na cele rolnicze. Według stanu na 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad milion hektarów.

W obecnym projekcie zaproponowano też uregulowanie kwestii wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości. Doprecyzowano, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku do ministra rolnictwa o zgodę na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają daną transakcję. Utrzymano też zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele nierolnicze (inwestycyjne).

Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2021 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.