Wcześniej z azotem na oziminy

Odgórnie narzucony termin stosowania pierwszej dawki azotu od 1. marca nie przystaje do warunków panujących w przyrodzie. Jest szansa na elastyczne podejście.
Przez kilkanaście lat wiele polskich gospodarstw narzekało na zbyt późny termin dopuszczający stosowanie pierwszej "wiosennej" dawki azotu na uprawy ozime.  Zdjęcie: Dreczka
 

Pojawiła się szansa na elastyczne podejście do wyznaczenia granicznego terminu stosowania nawozów zawierających azot na rośliny ozime kończące spoczynek zimowy. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej nasi rolnicy wskazywali na elastyczne różnicowanie tego terminu chociażby w Niemczech czy Danii. W ostatnich latach tylko raz minister rolnictwa zezwolił na przyspieszenie terminu o kilkanaście dni (15 luty). Jednak w tym roku jest szansa, że termin dopuszczający zastosowanie pierwszej "wiosennej" dawki azotu na uprawy ozime będzie wyznaczany oddzielnie dla każdego powiatu.

Każdy powiat potraktowany indywidualne

Tydzień temu podczas obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów zapadła ważna decyzja dla rolników. Organ ten przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Chociaż brzmi to bardzo oficjalnie i rozlegle, to dla rolników najistotniejszy jest tu jeden szczegół.

Wspomniany projekt rozporządzenia wprowadza m.in. zmiany dotyczące zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia azotem. Jako nadrzędny nadal pozostanie 1. marca. Ale w rejonach, gdzie wegetacja rozpocznie się wcześniej, może pojawić się przyzwolenie na wcześniejsze zasilenie roślin azotem. W tym celu zostaną wykorzystane kompetencje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB: https://agrometeo.imgw.pl/

Liczy się temperatura powietrza

Instytut posiada rozległą sieć punktów pomiarowych w całym kraju. Na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza przez cały luty będzie codziennie publikował na stronie internetowej wykaz powiatów, w których będzie możliwe wcześniejsze stosowanie nawozów zawierających azot. Będziemy śledzić na bieżąco komunikaty o przyzwoleniach na wcześniejsze stosowanie nawozów azotowych w kolejnych powiatach i zamieścimy je w naszym serwisie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.