Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi do nowelizacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa trafił do prac rządu. Proponowane zmiany dotyczą rolników, ale nie tylko.

Realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa i doprecyzowanie przepisów ws. obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym – zakłada Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialne za opracowanie projektu nowelizacji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podano w projekcie noweli, zamieszczonym w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, resort rolnictwa prowadzi stały monitoring funkcjonowania przepisów ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Propozycja zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pozwoli na skuteczne realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego mają natomiast na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

MRiRW
1. Rozszerzenie katalogu nieruchomości do rozdysponowania

Projektowane przepisy zakładają m.in. rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oznacza to, że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

2. Przekazywanie gruntów Lasom Państwowym

Przepisy mają umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywanie gruntów Lasom Państwowym w drodze umowy z przeznaczeniem na lasy oraz rozszerzenie takiej możliwości o grunty na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Do tej pory grunty takie przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwego starostę, na wniosek Krajowego Ośrodka.

3. Wyłączenie małych nieruchomości rolnych

Zgodnie z projektem w ustawie z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ma nastąpić wyłączenie przepisów ustawy w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast - jak obecnie - do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha (bez względu na powierzchnię użytków rolnych).

4. Rozszerzenie katalogu przypadków nabycia nieruchomości rolnych przez osoby bliskie

Ostatnią zmianą jest rozszerzenie katalogu przypadków nabycia nieruchomości rolnych, które nie będą podlegały pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o rozszerzenie o rodziców małżonka, macochę i ojczyma kręgu osób bliskich.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.