Twoje zdanie będzie ważne w Brukseli

Komisja Europejska prosi o wyrażenie swojego zdania w sprawie zmiany dyrektywy azotanowej. Swoją opinię w tej kwestii można wyrażać do 17 maja br.
Odpowiednio przefermentowane (zmineralizowane) nawozy organiczne będzie można stosować w dawkach przekraczających 170 kg N/ha/rok. Zdjęcie: Dreczka

Konsultacje publiczne to łatwa forma pozyskania opinii przy tworzeniu nowych przepisów prawa. W takich burzach mózgu bardzo często mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, nawet jeśli chodzi o regulacje stanowione na szczeblu unijnym. Obecnie Komisja Europejska (KE) prosi o wyrażenie swojego zdania na temat projektu zmian w tzw. dyrektywie azotanowej.

Dyrektywa azotanowa wymaga odświeżenia

Procedowany właśnie projekt został wymuszony na KE przez Parlament Europejski (PE) w połowie ubiegłego roku, jako wezwanie do zapewnienia strategicznej autonomii w zakresie nawozów. Trochę trwało, zanim Komisja stworzyła porcję zmian zapisanych w dokumencie obejmującym zaledwie 5 stron. Poddanie go publicznej ocenie jest sprawdzianem, na ile zmiany w dyrektywie liczącej sobie ponad 30 lat w wystarczającym stopniu promują recykling składników pokarmowych roślin z różnych źródeł. W centrum uwagi są przetworzone (poddane mineralizacji) nawozy naturalne i organiczne, które w gremiach unijnych polityków i urzędników nazywane są angielskim skrótowcem RENURE (REcovered Nitrogen from manURE – mocznik odzyskany z obornika/nawozu odzwierzęcego).

Przed rokiem PE wezwał KE do podniesienia wartości dopuszczalnych stosowania nawozów azotowych w nawozach organicznych i naturalnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE na zakłócenia dostaw środków do produkcji rolnej. Była to też reakcja na gwałtowny wzrost cen nawozów mineralnych u większości światowych dostawców.

Parlament Europejski uważa, że konieczne jest określenie długoterminowej wizji osiągnięcia strategicznej autonomii w zakresie nawozów, aby zachęcić przemysł do zmiany orientacji na bardziej zrównoważone metody produkcji. Zwraca też uwagę na alternatywne źródła składników pokarmowych, które mogą zmniejszyć zależność od nawozów mineralnych pochodzenia kopalnego i przemysłowego, zwłaszcza importowanych spoza UE.

W odpowiedzi na wezwanie Parlamentu, Komisja przygotowała projekt zmian do załącznika III dyrektywy azotanowej, zawierający rozwiązanie zezwalające rolnikom na tymczasowe stosowanie nawozów RENURE w ilościach przekraczających 170 kg N/ha/rok. Zasady, na jakich takie przekroczenia będą możliwe, prawdopodobnie każdy kraj członkowski będzie ustalał sam. Jednak pewne ramy zostały wyznaczone.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oceniło, że w pewnych warunkach ilość azotu działającego w nawozach RENURE jest podobna, jak w nawozach mineralnych. Zatem ryzyko strat azotanów w ich przypadku jest mniejsze niż z nawozów naturalnych, które zawierają azot w formie organicznej. Dzięki mineralizacji (fermentacja) stają się one szybciej i w większym stopniu dostępne dla roślin. Toteż ryzyko skażenia środowiska znacznie maleje i można je stosować, wnosząc azot w ilościach przekraczających maksymalną dawkę, jaka dozwolona jest w przypadku świeżych nawozów odzwierzęcych.

Zabierz głos w tej sprawie

Komisja zaprasza wszystkich rolników, organizacje rolnicze, przedsiębiorców zainteresowanych przetwarzaniem nawozów naturalnych oraz wszystkie inne zainteresowane strony do wyrażenia swojej opinii. Strona zredagowana jest w języku angielskim. Jednak po wyborze odpowiedniej komendy u góry ekranu można zmienić na język polski.

Na razie liczba opinii jest niewielka, w tym z Polski zaledwie jedna. Zatem warto włączyć się do dyskusji, bo przy tak umiarkowanym zainteresowaniu każdy głos będzie zauważony.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.