Nowa szansa na dofinansowanie utylizacji folii rolniczej

Pod koniec czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi drugi nabór wniosków. Czy to pomoże gminom zapanować nad odpadami?
Zalegające hałdy folii w gospodarstwach zaczną znikać, jeśli zostanie wdrożony skuteczny system odbioru takich odpadów. Zdjęcie: Panek

Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej ma wiele zalet, ale materiał ten nie jest wolny od wad. Największym problemem jest krótki okres przydatności oraz brak możliwości ich wtórnego wykorzystania. Otóż w praktyce folie uznawane są za materiały jednorazowego użytku. Natomiast brak sensownego systemu odbioru spowodował, że w gospodarstwach zalegają coraz większe hałdy opakowań po nawozach, siatki i sznurka do owijania balotów czy folii po kiszonkach.

– Jednym z wyzwań jest znalezienie odbiorców dla odpadu, jakim jest masowo używana w produkcji rolnej folia. Nie ma dla niej w tej chwili dobrej alternatywy. Dlatego jako administracja centralna musimy umiejętnie pomóc polskim gospodarzom oraz samorządom skutecznie poradzić sobie z tym kłopotliwym produktem. Ma temu służyć kolejna odsłona programu NFOŚiGW.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niebawem uruchomi drugi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w terminie od 28 czerwca do 15 września br.

Program ma na celu rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolnych. Wsparcie przewidziane jest na przedsięwzięcia związane z transportem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Budżet naboru wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł/t usuwanych odpadów. Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 r, a wydatkowanie środków będzie się odbywać do listopada 2022 r.

– W 2019 r. Narodowy Fundusz rozpoczął program pilotażem, który objął siedem gmin, a następnie w ramach pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę. W wyniku pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę ponad pół miliona zł, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln zł. Skala zainteresowania gmin potwierdziła, iż oferta NFOŚiGW w tym zakresie odpowiada realnym i powszechnym potrzebom polskich rolników i samorządów na obszarach wiejskich.

Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.