Nawet 100 tys. € wsparcia

Komisja Europejska zaproponowała specjalne działanie finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jaki jest cel tego wsparcia?
Trudno powiedzieć, czy kolejna transza pomocy zapowiedziana przez KE trafi do gospodarstw, czy podmiotów zajmujących się przetwórstwem i handlem żywnością.  Zdjęcie: Dreczka

Według komunikatu Komisji Europejskiej podwyżki cen energii, nawozów i pasz dla zwierząt zakłócają przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu oraz promocję produktów rolnych. Dlatego KE zaproponowała specjalne działanie finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie to ma złagodzić problemy z przepływami pieniężnymi i pomóc w utrzymaniu działalności operacyjnej. Ma też się przyczynić do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, chociaż akurat to uzasadnienie wydaje się być przesadne.

Rolnicy, przy wsparciu Wspólnej Polityki Rolnej, niezmordowanie udowadniają swoje zasługi, kontynuując produkcję żywności w trudnych warunkach. Po pandemii COVID-19 gospodarstwa są teraz poważnie dotknięte konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dla niektórych stawką jest przetrwanie. Dzięki temu, najnowszemu z serii działań realizowanych w ramach WPR, wspieramy ich w dalszej produkcji żywności, w trosce o ich ziemię i rodziny.

Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa w Unii Europejskiej

Jeżeli propozycja ta zostanie przyjęta przez organy współdecydujące, państwa członkowskie UE, będą miały możliwość podjęcia decyzji o wykorzystaniu dostępnych środków w wysokości do 5% ich budżetu EFRROW na lata 2021-22. Będą mogły je przeznaczyć na bezpośrednie wsparcie dochodów rolników oraz przedsiębiorstw prowadzących przetwórstwo, marketing lub rozwój produktów rolnych. Wielkość pomocy w skali Unii potencjalnie może sięgnąć 1,4 mld €.

Realna pomoc czy pokazówka?

Państwa członkowskie pomoc mają kierować do beneficjentów najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem i zaangażowanych w gospodarkę o obiegu zamkniętym, zarządzanie składnikami pokarmowymi, efektywne wykorzystanie zasobów lub metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu (czyli zwykli rolnicy raczej nic tu nie dostaną). Wybrani rolnicy i przedsiębiorstwa (spółdzielnie i spółki) mogą otrzymać odpowiednio do 15 tys. i 100 tys. €. Płatności będą realizowane do 15 października 2023 r. Aby skorzystać z tej transzy, państwa członkowskie muszą przedstawić poprawkę wprowadzającą ten nowy środek do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.