Nagłe zmiany, za którymi idą pieniądze

Za dobrowolne odłogowanie do 4% gruntów ornych już za ten rok można otrzymać 563 zł/ha. Ma to złagodzić skutki rezygnacji z obowiązkowego odłogowania gruntów.
Szacowana stawka płatności za dobrowolne odłogowanie ma wynieść w tym roku 563 zł/ha.  Zdjęcie: Dreczka

Realizacja unijnej polityki Zielonego Ładu obfituje w liczne zmiany reguł w trakcie gry. Niespełna miesiąc temu ogłoszono decyzję o rezygnacji z wymogu obowiązku odłogowania 4% gruntów ornych w większych gospodarstwach (GAEC 8). Ale w miniony piątek (05.04) Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-27 przyjął uchwały wprowadzające nowy ekoschemat. Dotyczy on gruntów wyłączonych z produkcji i obowiązuje praktycznie od zaraz.

Dobrowolne odłogowanie do 4% gruntów ornych od zaraz

Uchwała nr 65 Komitetu Monitorującego PS WPR wprowadza nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, jednak nie na zasadzie przymusu. Płatności będą przyznawane za dobrowolne wyłączenie gruntów ornych z produkcji o powierzchni nie większej niż 4% wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Szacowana stawka płatności wynosi 563 zł/ha, co w przeliczeniu daje ok. 126,52 €/ha.

Tak nagłe pojawienie się tej regulacji może być zaskakujące, gdyż od połowy marca trwa składanie wniosków o płatności za 2024 r. Kto jeszcze wniosku nie złożył, lecz jesienią przygotował się do odłogowania, teraz może ubiegać się o to wsparcie. Kto już wniosek złożył i nie zaznaczył powierzchni obowiązkowo odłogowanej, bo ten wymóg niedawno uchylono, będzie mógł wnieść korektę do wniosku. Oby tylko oddziały ARiMR szybko otrzymały wytyczne dotyczące trybu przyjmowana takich wniosków.

Dla małych gospodarstw nadal możliwy "ryczałt"

W miniony piątek Komitet Monitorujący PS WPR wydał także Uchwałę nr 66, która ma uprościć płatności dla małych gospodarstw. Zasady ich przyjmowania przypominają te, które obowiązywały jeszcze w minionym roku. Jedna uproszczona (ryczałtowa) płatność ma zastąpić wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dla gospodarstw do 5 ha UR "ryczałtowa" stawka wyniesie 225 €/ha. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga jeszcze akceptacji ze strony Komisji Europejskiej.

Warto pamiętać, że małe gospodarstwa oprócz tej uproszczonej płatności, będą mogły się dodatkowo ubiegać o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR, tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.