Komisja zezwala na soję i kukurydzę GMO

Pomimo znacznego oporu organizacji konsumenckich, do Europy będzie można wwozić ziarno i nasiona niektórych genetycznie zmodyfikowanych odmian roślin uprawnych.
Popularnym produktem uzyskanym z roślin transgenicznych jest śruta sojowa, której wykorzystanie w Europie sięga dziesiątek milionów ton rocznie.  Zdjęcie: Dreczka

Co kilka lat polski rząd przesuwa termin wprowadzenia całkowitego zakazu używania środków do żywienia zwierząt produkowanych na bazie GMO lub z ich udziałem. Ostatni miał zacząć obowiązywać z początkiem bieżącego roku, ale po raz kolejny został odroczony na 2 lata. Trudno przewidzieć, jak duże zmiany mogą nastąpić w tym czasie. Niemniej warto zauważyć, że polityka europejska zmierza jakby w przeciwnym kierunku.

Przerób tak, uprawa nie

Kilka dni temu Komisja Europejska zatwierdziła osiem genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy i soi do użytku spożywczego i na paszę. W przypadku trzech odmian kukurydzy nastąpiło przedłużenie ważności wcześniej wydanej decyzji. Kolejne trzy odmiany kukurydzy takie zatwierdzenie uzyskały po raz pierwszy. Podobnie jest w przypadku dwóch odmian soi. O wydanie wspomnianych decyzji ubiegały się globalne koncerny (Monsanto i Syngenta), które są właścicielami tych odmian.

Wszystkie odmiany przeszły kompleksową procedurę, w tym uzyskały pozytywną ocenę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zostały też zatwierdzone przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) oraz w jego organie odwoławczym. Nigdzie członkowie komisji podejmujących decyzje nie byli jednomyślni.

Wydane decyzje dotyczą wykorzystania ziarna i nasion, lecz nie obejmują możliwości uprawy i są ważne przez 10 lat. Wszelkie produkty wytworzone z tych odmian będą podlegały stosownym przepisom dotyczącym etykietowania i rozpoznawalności.

Warto pamiętać, że wszelkie decyzje wydawane przez Komisję Europejską w sprawach genetycznie zmodyfikowanych organizmów nie zyskują mocy prawnej w całej Unii. W sprawach związanych z GMO od kilku lat poszczególne kraje członkowskie mogą podejmować odrębne decyzje.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.