eWoP ma ułatwić składanie wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację eWoP. Umożliwia ona składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy z PROW 2014-20.
Poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą składać wnioski o wsparcie za pośrednictwem aplikacji eWoP. Zdjęcie: Panek

Nowa aplikacja eWoP służy do składania przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-20. To kolejne cyfrowe narzędzie, obok aplikacji eWniosekPlus, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje w komunikacie, że nowa aplikacja pozwoli usprawnić proces weryfikacji dokumentów i dzięki temu przyspieszyć wypłaty środków finansowych.

Od 31 sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także dokonanie ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Do eWoP można się logować za pomocą tego samego loginu i hasła, których używa się przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.