Dopłaty klęskowe według nowych stawek

Rada Ministrów właśnie przyjęła rozporządzenie zmieniające warunki, według których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje niektóre formy pomocy.
Straty spowodowane zniszczeniem upraw są dotkliwe zwłaszcza wtedy, gdy na danej plantacji poniesiono już większość nakładów.  Zdjęcie: Dreczka

Wraca temat wsparcia dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Pojawia się też możliwość wsparcia w formie dopłat do oprocentowania kredytów na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. Do ARiMR będą mogli też się zwrócić pszczelarze, aby uzyskać informacje w sprawie trybu starania się o wsparcie związane z utrzymywaniem pszczół. Wnioskujący będą mogli uzyskać dotację w wysokości 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Zaległe wsparcie za zeszły rok

Producenci rolni, których uprawy w 2020 r. zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, będą mogli ubiegać się o dotację, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju uprawy i wysokości szkód na danej powierzchni:

  • 1200 zł/ha owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1000 zł/ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1000 zł/ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
  • 600 zł/ha owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości od 20 do 70% plonu;
  • 500 zł/ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości od 20 do 70% plonu.

Ponadto zostaną uruchomione dopłaty do oprocentowania kredytów zaciąganych na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli 27 maja br. Wówczas okaże się, jakie szczegółowe wymogi przed wnioskodawcami postawi ARiMR. Na razie nie podano bowiem, czy uzyskanie pomocy będzie uzależnione np. od posiadania polisy ubezpieczeniowej na zniszczone uprawy.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.