Co myślisz o dyrektywie azotanowej?

Każdy obywatel w Unii Europejskiej, a w szczególności producent rolny, może obecnie wyrazić swoją opinię na temat dyrektywy azotanowej. Zobacz, jak można to zrobić.
Komisja Europejska podaje, że produkcja zwierzęca odpowiada za 81% azotu wprowadzanego przez rolnictwo do systemów wodnych oraz 87% emisji amoniaku.  Zdjęcie: Dreczka

Jeszcze przez 3 tygodnie (do 8 marca 2024 r.) trwa publiczne zbieranie opinii przez Komisję Europejską (KE) na temat zmian w tzw. dyrektywie azotanowej. W ubiegłym roku Komisja zaproponowała nowe brzmienie zapisów i obecnie prowadzi konsultacje dotyczące nowego dokumentu poświęconego ochronie wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Udział w konsultacjach praktycznie może wziąć każdy obywatel Unii Europejskiej, a zwłaszcza rolnicy, a ponadto organizacje rolnicze, doradcy rolni i inne zainteresowane strony.

Opinie będą wnikliwie analizowane

Można się spodziewać, że wobec wydarzeń z ostatnich miesięcy Komisja będzie uważniej analizować wszelkie głosy w sprawie nowych norm, a w szczególności ograniczeń. Za wyrażenie swojej opinii, pozytywnej czy negatywnej, nie grożą żadne konsekwencje, o ile ich treść będzie się mieścić w granicach przyzwoitości. Komisja bardzo liczy na dużą różnorodność stanowisk zajmowanych w tej sprawie.

Warto pamiętać, żeby w trakcie oceny propozycji nowej dyrektywy azotanowej zwrócić uwagę na jej cele w odniesieniu do współczesnych wyzwań związanych z rolnictwem, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i klimatycznymi. Ważne jest, aby nowe wymogi, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów, były dostosowane do kierunku zmian warunków klimatycznych.

Nawet głos jednego rolnika może mieć znaczenie

Bieżące konsultacje są szansą dla wszystkich, którzy chcą, aby ich głos dotarł do biur w Brukseli. Szczególnie cenne są opinie rolników ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na stronie KE na razie wyświetlonych jest zaledwie kilkadziesiąt opinii, a z Polski na razie wypowiedziało się kilku rolników i doradców. Zatem kto ma jakieś przemyślenia na ten temat i chce z nimi dotrzeć wyżej, to ma na to ogromną szansę. Najcenniejsze są głosy dotyczące poprawy efektywności gospodarowania nawozami odzwierzęcymi. Komisja podaje, że produkcja zwierzęca odpowiada za 81% azotu wprowadzanego przez rolnictwo do systemów wodnych oraz 87% emisji amoniaku.

Więcej informacji na temat treści dyrektywy azotanowej oraz kwestionariusz, w którym można przekazać swoją opinię na jej temat, po zalogowaniu można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-Ochrona-wod-przed-zanieczyszczeniami-powodowanymi-przez-azotany-pochodzenia-rolniczego-ocena_pl.

Podstawa prawna

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), tzw. dyrektywa azotanowa (Dz.U.UE L.1991.375.1).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.