ARiMR otworzy kolejny nabór wniosków

Wkrótce oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomią nabór wniosków o wsparcie dla zakładów przetwórczych. Jest jedna nowość.
Producenci pasz mogą się przygotowywać do składania wniosków na modernizację obiektów do prowadzenia działalności. Zdjęcie: Panek

Rządowa agenda niedawno poinformowała o uruchomieniu kolejnej transzy pomocy dla sektora okołorolniczego. Tym razem z unijnych pieniędzy mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa należące do rolników, jak i ściśle z nimi współpracujące. Rozpoczynający się wkrótce nabór wniosków kierowany jest do:

  • przedsiębiorców o różnej skali produkcji, prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO);
  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowo wprowadzany sektor).

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację danej inwestycji. Zaliczają się do nich m.in.:

  • wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności;
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. Tutaj dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.
Może być do 10 lub 15 mln zł

Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:

  • do 10 mln zł – przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • do 15 mln zł – przedsiębiorstwa, które na podstawie odpowiednich przepisów są związkami grup producentów rolnych lub zrzeszeniami organizacji producentów.

Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. Dokumenty można będzie składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów. Wsparcie udzielane jest w ramach Poddziałania 4.2 – wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Finansowane z budżetu PROW 2014-20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.