Wycofanie glifosatu obniży dochodowość

Międzynarodowy zespół jedenastu naukowców zajął się ustaleniem wpływu zakazu stosowania glifosatu na przychody w rolnictwie. Wiadomo już, jak kosztowne może to być.
Ewentualne wycofanie glifosatu w Europie w największym stopniu dotknie właścicieli upraw wieloletnich, takich jak sady czy winnice.  Zdjęcie: Dreczka

Zwolennikom ekologii kolejne pomysły na rzeczywistą lub domniemaną ochronę środowiska wydają się zawsze trafione i pozbawione negatywnych konsekwencji. Tymczasem rolnicy ostrzegają przed zbyt radykalnymi działaniami, zanim skalkuluje się ich koszt.

Wśród rozważania licznych argumentów za i przeciwko wycofaniu z użycia w Europie glifosatu, w ogóle nie zbadano konsekwencji ekonomicznych. Niedawno swoje prace zakończył międzynarodowy zespół naukowców, który zidentyfikował i ocenił 19 badań na ten temat. Dane wyjściowe pochodzą z następujących krajów: Austria, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Dziesięć badań zostało zweryfikowanych przez ekspertów, a pozostałe dziewięć opublikowały ośrodki branżowe lub rządy niektórych krajów.

Dotychczas brakowało rzetelnych danych

Ponieważ kierunki i zakresy badań były różne, każde z nich prowadziło do indywidualnej oceny skutków zakazu glifosatu, co nieco komplikowało wyciąganie ogólnych wniosków. Jednak eksperci sobie z tym poradzili i ujawnili wiele faktów, które dotychczas pozostawały bez odpowiedzi. Przede wszystkim zastosowali podział na uprawy roczne i wieloletnie, takie jak sady i winnice.

Liczby bezwzględne pokazują, że straty dochodów w przypadku jednorocznych roślin uprawnych wynoszą mniej niż 100 €/ha rocznie. Natomiast w przypadku upraw wieloletnich, takich jak winorośl we Francji, obniżki zysków mogą sięgać 553 €/ha rocznie. Odpowiada to zmniejszeniu dochodu o ok. 20%. W rolnictwie klasycznym zakres strat jest bardziej zróżnicowany i w zależności od badań wynosi od 3 do 37%.

Intensywność korzystania jest różna

Przyczyną różnic w wielkościach bezwzględnych między uprawami jednorocznymi i wieloletnimi na ogół jest liczba zastosowań w ciągu roku i koszt dostępnych alternatyw. W produkcji polowej glifosat stosuje się maksymalnie raz w roku i nie każdego roku jest to konieczne. Natomiast na plantacjach roślin wieloletnich ten herbicyd nieselektywny dość często stosuje się kilka razy w roku. Rozwiązania alternatywne zazwyczaj są droższe lub ich nie ma. A zatem ewentualny zakaz stosowania glifosatu w Europie nie dotknie wszystkich rolników w równym stopniu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.