Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków

Pojawia się kolejna szansa, żeby pozbyć się z gospodarstwa folii rolniczych i innych odpadów plastikowych. Kto może się ubiegać o dofinansowanie i do czego przysługuje?
Zalegające hałdy folii są w gospodarstwach uciążliwym odpadem, bo nie ma skutecznego systemu ich odbioru. Zdjęcie: Panek

Od początku roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – informuje resort rolnictwa. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy – posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag.

Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. Realizowane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

  • kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w miligramach masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu big bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
  • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 2 stycznia do 31 marca br. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW.

Program jest realizowany w latach 2019-25.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.