Oni wygrali w Lidze Mistrzów Plonowania ProCam

Liga Mistrzów Plonowania umożliwia zgłoszonym gospodarstwom bicie rekordów plonowania. Znani są już zwycięzcy tegorocznej edycji. Padły nowe rekordy Polski.
Kierownictwo firmy ProCam – Michał Ciszak (z prawej) i dr Dariusz Wyczling (pośrodku) – gratuluje rolnikowi z Podkarpacia nowego rekordu Polski w plonowaniu rzepaku ozimego. Zdjęcie: Panek

Liga Mistrzów Plonowania to nowy projekt stworzony przez firmę dystrybucyjną ProCam dla jej klientów. Jego celem jest dopasowanie dedykowanych rozwiązań do warunków klimatyczno-glebowych zgłoszonych gospodarstw i wybranych upraw polowych. Najlepiej zapowiadające się plantacje rzepaku, pszenicy i kukurydzy w poszczególnych województwach mają szansę podejść do bicia rekordu plonowania. Nad poprawnym przebiegiem rozgrywek pieczę sprawują sędziowie z Kancelarii Rekordów. Wyniki tegorocznych zmagań zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej 16 listopada br. w Gdańsku.

Rozwiązania w praktyce

– Misją ProCam jest doradztwo agronomiczne. Poprzez Ligę Mistrzów Plonowania chcemy pokazać producentom rolnym, jak w praktyce wyglądają nasze rozwiązania. W tym roku bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do rozwiązań biologicznych, które poprawiały rachunek ekonomiczny, m.in. ze względu na wysokie ceny nawozów.

Michał Ciszak, prezes zarządu ProCam

Zdaniem dr Dariusza Wyczlinga, dyrektora działu sprzedaży i agronomii ProCam, sukcesy rolników współpracujących z agronomami z tej firmy były możliwe dzięki wdrożeniu kompleksowej technologii, uwzględniającej właściwy dobór odmiany i przedplonu, racjonalnego nawożenia oraz skutecznej ochrony upraw. Przedstawił on zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz niektóre użyte produkty.

Kategoria rzepak ozimy:
  1. miejsce i rekord Polski: 64,21 dt/ha, odmiana odporna na kiłę kapusty LG Baracuda (Limagrain) – gospodarstwo Wacława Szozdy, Maćkowice (Podkarpackie);
  2. miejsce: 59,56 dt/ha, odmiana Batis (Rapool) – gospodarstwo Patryka Kraszewskiego, Kraszewo Czarne (Mazowieckie);
  3. miejsce: 58,60 dt/ha, odmiana LG Absolut (Limagrain) – gospodarstwo Leszka i Radosława Sroków, Lipinka (Pomorskie).

Rolnicy na plantacjach rzepaku ozimego stosowali pakietowe rozwiązania składające się ze specjalnie dobranych herbicydów, fungicydów i insektycydów. Korzystali też z preparatów mikrobiologicznych, tj. BaktoTarcza P – ograniczająca rozwój patogentów, DeliaStop – odstraszająca śmietkę kapuścianą, AzotoPower – wiążący azot z powietrza, FosfoPower – uwalniający fosfor z niedostępnych form w glebie. Natomiast do nawożenia dolistnego mikro- i makroelementami używano: Proleaf Max 4.0 i NHCa Delta.

Kategoria pszenica ozima:
  1. miejsce: 123,58 dt/ha, odmiana Argument (IGP) – gospodarstwo Norberta Lipowskiego, Tomaryny (Warmińsko-Mazurskie);
  2. miejsce: 113,94 dt/ha, odmiana RGT Ritter (RAGT) – gospodarstwo Tomasza Rusinka, Orły (Podkarpackie);
  3. miejsce: 112,73 dt/ha, odmiana Findus (Syngenta) – gospodarstwo Pegrol, Suchy Dąb (Pomorskie).

Zawodnicy na plantacjach pszenicy ozimej również stosowali pakietowe rozwiązania do ochrony plantacji przed agrofagami. Korzystali też z preparatów mikrobiologicznych, tj. BaktoTarcza P i stymulator wzrostu imPROver+. Podobnie jak w rzepaku, do nawożenia dolistnego mikro- i makroelementami używano Proleaf Max 4.0 i NHCa Delta.

Kategoria kukurydza ziarnowa:
  1. miejsce i rekord Polski: 197,92 dt/ha przy wilgotności 14%, odmiana Glumanda (Monsanto) – Zdzisław Cwanek, Nowa Wieś Niemczańska (Dolnośląskie);
  2. miejsce: 177,00 dt/ha, odmiana Citadel (Maisadour) – Zbigniew Maślanka, Dziektarzew (Łódzkie);
  3. miejsce: 167,04 dt/ha, odmiana Tonifi CS (Caussade) – Hubert Opulski, Mąkolin Kolonia (Mazowieckie).

Producenci kukurydzy ziarnowej także stosowali pakietowe rozwiązania do ochrony plantacji przed agrofagami. Korzystali też z preparatów mikrobiologicznych, tj. BaktoTarcza P, AzotoPower, OstriniaStop – ograniczająca żerowanie omacnicy prosowianki i stymulator wzrostu imPROver+. Natomiast do nawożenia dolistnego mikro- i makroelementami używano: Cynkophos Pro+, Proleaf Max 4.0 i NHCa Delta.

Dwa preparaty bakteryjne

Najbardziej dotkliwy dla rolników w ostatnich miesiącach jest kryzys nawozowy. Zdaniem dr Dariusza Wyczlinga odpowiedzią firmy ProCam na tę sytuację jest wprowadzenie do oferty dwóch preparatów bakteryjnych (Bio-Gen): AzotoPower (zawiera bakterie z rodzaju Azotobacter i Arthrobacter) oraz FosfoPower (oparty na wyselekcjonowanych szczepach bakterii PSB). Pierwszy z nich wiąże i udostępnia azot atmosferyczny. Z kolei drugi przekształca nieprzyswajalny fosfor do form dostępnych dla roślin. Oba zwiększają efektywność nawożenia mineralnego i pozwalają ograniczyć dawki nawozów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.