Nowości odmianowe IGP Polska

Prężność firm hodowlano-nasiennych oceniana jest głównie po liczbie rejestrowanych odmian i szeroko wprowadzanych na rynek. Firma IGP bardzo rozszerza swoją ofertę.
Małocin to główna platforma firmy IGP w Polsce, w której mamy rody hodowlane na ostatnim etapie prac hodowlanych – Krzysztof Piłat.

Stan roślin prezentowanych w tym roku na polach pokazowych zaskakuje ogromnym zróżnicowaniem. Wszystko za sprawą chłodnej wiosny i regionalnie bardzo suchego czerwca. Na ile poradziły sobie odmiany oferowane przez IGP Polska w tegorocznym, niełatwym sezonie wegetacyjnym, można było zobaczyć m.in. w Małocinie (Kujawsko-Pomorskie). Tam na polach użytkowanych przez Gwidona Bembnistę zaprezentowano gamę odmian zbóż ozimych i rzepaku. Pomimo panującej w tym rejonie suszy, wszystkie pola wyglądały dość okazale, a rośliny cechowały się dobrą zdrowotnością i wigorem.

Zaprezentowano zarówno nowości odmianowe, jak i te, które już od kilku lat znajdują się w ofercie na polskim rynku. Prezentację odmian prowadzili pracownicy firmy IGP Polska: Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie oraz Dawid Grześkowiak, Szymon Przybyszewski, Piotr Mularski i Andrzej Mańczak, którzy są doradcami terenowymi. Podczas demonstracji roślin na polach wskazywali na najważniejsze cechy poszczególnych odmian.

1. Rzepak ozimy
 • Tatiana – odmiana mieszańcowa, w badaniach COBORU w 2020 r. osiągnęła 111% wzorca. W każdym rejonie Polski powyżej wzorca;
 • ES Momento – odmiana mieszańcowa, nowość rekomendowana do siewu pasowego, o wysokiej masie 1000 nasion;
 • Elevation – odmiana populacyjna, plon nasion 102% wzorca (53 dt/ha). Bardzo wysoka zawartość oleju – 45,6%;
 • Harvey – odmiana populacyjna z bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym.
2. Jęczmień ozimy
 • Bianca – nowość o grubym ziarnie, zarejestrowana w Niemczech;
 • Melia (KR 2019) – zimotrwałość w Polsce 5,5°. Wysokie plonowanie, nr 1. w produkcji nasiennej. Największy udział w rozmnożeniach kwalifikowanych i sprzedaży materiału siewnego;
 • Aleksandra (KR 2021) – następczyni Sandry. Plon – 115 dt/ha. Dystrybutor wyłącznościowy – firma Agrii.
3. Pszenica ozima
 • Foxx – odmiana jakościowa chlebowa (grupa A), o kłosie ościstym, zarejestrowana w Niemczech. W badaniach COBORU 2020 r. plonowała na poziomie 132,3 dt/ha;
 • Apostel – odmiana jakościowa chlebowa (grupa A), bardzo dobre plonowanie w warunkach suszy i dobra zimotrwałość;
 • Argument (KR 2020) – posiada rekord Polski w 2020 r. na poziomie 125,7 dt/ha;
 • Moschus (KR 2019) – odmiana elitarna, nowy wzorzec jakości. Bardzo wysoka zawartość białka, glutenu i liczba opadania.
4. Pszenżyto ozime
 • Bogart – nowość, która na rynku pojawi się w przyszłym roku;
 • Ozean – już w tym roku trafi do sprzedaży w Polsce. Zimotrwałość w COBORU oceniona jest na 6,5°, a plonowanie na 106 dt/ha;
5. Zboża jare
 • Mariola (KR 2020) – jęczmień jary;
 • Alfa (KR 2020) – owies zwyczajny;
 • Armani (KR 2017) – owies zwyczajny.

– Małocin to stacja hodowlano-selekcyjna. W ubiegłym roku jesienią zostały tu założone bloki z jęczmieniem ozimym w ilości 6,5 tys. poletek i pszenicą ozimą – 2 tys. poletek. Pozostałe 800 poletek to zboża jare: pszenica i owies. Łączny areał doświadczeń w tej lokalizacji to ok. 20 ha, z czego poletka hodowlane zajmują 10 ha. Małocin to główna platforma firmy IGP w Polsce. Mamy tu rody hodowlane na ostatnim etapie prac hodowlanych. Kolejny punkt badawczy znajduje się w okolicach Kołobrzegu, gdzie punktem ciężkości są zboża jare i rzepak. Mała platforma z soją znajduje się pod Żerkowem. W tym roku planowane jest uruchomienie czwartej lokalizacji w okolicach Suwałk – ok. 2 ha pod kątem zimotrwałości.

Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie IGP

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.