Najlepsze w ofercie IGP Polska

Wydłużona wegetacja kukurydzy sprawiła, że wiele firm hodowlanych wybrało tę porę na pokazanie kolekcji swoich odmian.
Wszystkie odmiany kukurydzy z oferty Premium IGP otrzymały własne logotypy. Zdjęcia: Dreczka

Firma IGP Polska zaprosiła m.in. do Sędziwojewa k. Wrześni (Wielkopolskie), na pole należące do Michała Koszarka. Głównym punktem spotkania była prezentacja odmian kukurydzy, które współtworzą ofertę Premium na najbliższy sezon.

– Zasialiśmy 19 odmian kukurydzy w technologii bezorkowej, na glebie klasy IIIa i IIIb. Odczyn wynosi 6,5 przy bardzo dobrej zasobności w makroskładniki. Siew wykonałem 22 kwietnia w obsadzie 84 tys. ziaren/ha. Moje gospodarstwo liczy 70 ha, z tego 13 ha zajmuje kukurydza na ziarno. Znajomość z firmą IGP zacząłem 2 lata temu, kiedy pierwszy raz zasiałem odmianę rzepaku ozimego Tatiana. W tym roku też ją uprawiałem i wydała plon 42 dt/ha.

Michał Koszarek, rolnik z Sędziwojewa

Dynamiczny rozwój uprawy kukurydzy na ziarno nastąpił po zimie 2012 r. Wtedy stała się optymalną rośliną do przesiewów wymarzniętego rzepaku i pszenicy ozimej. Swoją szansę na zdobycie polskiego rynku dostrzegło wtedy kilka nowych firm hodowlano-nasiennych.

– IGP Polska to najlepsza europejska genetyka mieszańców kukurydzy. Definiuje nas jakość. Reprezentujemy osiem europejskich programów hodowlanych, z których wybraliśmy tylko to, co najlepsze, aby stworzyć portfolio odmian Premium. Obecnie mamy 12 odmian kukurydzy dopasowanych do potrzeb polskiego rynku w zakresie FAO od 200 do 300.

Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie IGP

Według przedstawicieli firmy do oferty Premium wytypowano najlepsze odmiany, które już potwierdziły swoją wartość w polskich warunkach. Obserwacje pochodzą zarówno z oficjalnych badań, jak i prób przeprowadzonych w gospodarstwach. Wśród zalet wymieniane są te, na które rolnicy zwracają najwięcej uwagi.

– Kokuna to odmiana ziarnowa o liczbie FAO 250. Bardzo dobrze wypadła w badaniach PDO w 2019 r. w grupie średnio wczesnej z wynikiem 110,1% wzorca, co przekłada się na zwyżkę 1170 kg suchego ziarna w stosunku do wzorca. Ma silny rozwój początkowy i średniej wysokości rośliny. Wykształca wielkie kolby posiadające 20-24 rzędy i ok. 40 ziaren w rzędzie. Blisko 80% ziarna jest typu dent, co ułatwia oddawanie wody na ostatnim etapie jego dojrzewania.

Andrzej Mańczak, doradca terenowy IGP

Kolejną w ofercie Premium jest zarejestrowana w Polsce odmiana Hardware (grupa średnio późna – FAO 260) na ziarno i kiszonkę. W badaniach rejestrowych (2017-18) plonowała na poziomie 107% wzorca. Jej kolba może posiadać nawet 20 rzędów i ponad 40 ziaren w rzędzie. Ziarno typu pośredniego z przewagą dent. Plon suchej masy przy zbiorze na kiszonkę w PDO 2019 wyniósł 101,1% wzorca.

Przed rokiem do krajowego rejestru została wpisana także odmiana Codizouk (grupa średnio późna – FAO 270), polecana do uprawy na ziarno, kiszonkę i biogaz. Od roku dzierży oficjalny rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy z wynikiem 780,8 dt/ha (Trzyrzecze na Podlasiu). W uprawie na ziarno można uzyskać plon 140 dt/ha. Rośliny są bardzo wysokie i wykształcają podłużne kolby, w których przeważa ziarno typu flint. Przedłużona zieloność (stay green) pozwala na opóźniony zbiór na kiszonkę. Przydatna do uprawy również w słabszych stanowiskach.

Coditime zaliczana jest do grupy wczesnej (FAO 230). Może być uprawiana na ziarno, kiszonkę i biogaz. W badaniach PDO 2018 uzyskała wynik 107% wzorca suchego ziarna, co w głównej mierze wynika z dużej masy 1000 ziaren (jednostka siewna 50 tys. ziaren waży ponad 20 kg). Uwagę przyciąga ciemnozielone zabarwienie liści i wysoki pokrój roślin. Pomimo tego odporność na wyleganie została scharakteryzowana jako bardzo dobra. Ziarno typu pośredniego z przewagą dent (60%) o bardzo dobrej przydatności w skarmianiu drobiu.

– Identity jest naszą propozycją dla rolników preferujących bardzo wczesne odmiany kukurydzy na ziarno (FAO 200). Pomimo wczesności oferuje realne plonowanie na poziome 100-110 dt/ha suchego ziarna typu dent. Bardzo sprawnie oddaje wodę. Rośliny są niskie i bardzo odporne na wyleganie. Schodzi z pola na tyle wcześnie, że można po niej siać w optymalnym terminie zboża ozime, a w skrajnie południowych rejonach naszego kraju nawet rzepak ozimy.

Szymon Przybyszewski, doradca terenowy IGP

Odmiana Quentin (FAO 240) może być użytkowana dwukierunkowo. W badaniach PDO 2019 uzyskała 104% wzorca w uprawie na ziarno i 102,7% w plonie ogólnym suchej masy. Od roku należy do niej oficjalny rekord Polski pod względem zawartości energii w kiszonce z kukurydzy z wynikiem 7,1 MJ NEL/kg suchej masy. Cechuje się wyrównanymi wschodami i szybkim rozwojem początkowym. Kolby są regularne z ziarnem typu pośredniego z niewielką przewagą flint.

Ziarnowa odmiana Codigip (FAO 260) jest na polskim rynku już od kilku dobrych lat. Dobrze znosiła uprawę w słabszych stanowiskach również w suchych latach. W 2018 r. zdobyła oficjalny rekord Polski w plonie ziarna – 142 dt/ha (wilg. 14%, Wiązownica na Podkarpaciu). Buduje silny system korzeniowy, dzięki któremu nie jest podatna na wyleganie. Wykształca beczułkowate kolby, które wypełnia ziarno typu pośredniego dent/flint.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.