NFOŚiGW nie planuje odbioru opon rolniczych

Właściwa utylizacja opon rolniczych ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i zapobiegania niekontrolowanemu ich składowaniu. Problem pozostaje nierozwiązany.
Zużyte opony zalegają w gospodarstwach i czekają na chętnych, którzy te odpady zamienią w surowiec. Zdjęcie: Panek

Wracamy do tematu uciążliwych odpadów w rolnictwie. W lipcu br. informowaliśmy o tym, że zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnalizował o problemach rolników związanych z odpadami powstającymi przy produkcji rolniczej i wnioskował o zmiany w programie priorytetowym: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Chodziło m.in. o rozszerzenie go o utylizację opon rolniczych. Teraz jest odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie.

Nie planują odbioru opon rolniczych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) są otwarte na wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia związane z realizacją programów priorytetowych, wdrażanych przez NFOŚiGW. Dodatkowo Fundusz podejmuje ciągłą analizę zgłaszanych propozycji celem doskonalenia oferty programowej dostępnej w NFOŚiGW.

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wytwarzający odpady w ramach tej działalności, zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa. Wsparcie finansowe jest kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia polegające na rozwoju infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów. Kwestie związane ze wsparciem przedsiębiorców prowadzących instalacje recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych, są przedmiotem innych programów priorytetowych NFOŚiGW.

Podmioty zajmujące się zagospodarowaniem ww. odpadów (w tym opon pochodzących z działalności rolniczej) mogą uzyskać dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Aktualnie NFOŚiGW nie planuje prowadzenia programu dot. odbioru i zagospodarowania opon rolniczych. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinno leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, ale również opony do maszyn rolniczych, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Problem rolników i środowiska

Z udzielonej odpowiedzi można wywnioskować, że NFOŚiGW jest za zagospodarowaniem odpadów zgodnie z przepisami prawa. Jednak nie zamierza osobno wesprzeć rolników w tej sprawie. Zatem rozwiązanie na pozbycie się plastikowych i gumowych odpadów z gospodarstw rolnicy muszą znaleźć sami i na swój koszt.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.