Gospodarka odpadami rolniczymi do naprawy

Problemy związane z gospodarką odpadami rolniczymi widoczne są pod postacią piętrzących się stert worków, sznurków, folii i opon na tyłach gospodarstw. Czy tak musi być?
Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” powinien objąć również utylizację zużytych opon od pojazdów rolniczych. Zdjęcie: Panek

To nie jest tak, że rolnikom nie zależy na regularnym i sensownym pozbywaniu się plastikowych odpadów z gospodarstw rolnych. Problem leży gdzie indziej. Główną przeszkodą jest brak podmiotów chętnych do odbierania zużytych sznurków, worków, folii i opon. Jeśli odpady te byłyby postrzegane jako surowiec i skupowane bezpośrednio z gospodarstw, to problem mógłby szybko zniknąć.

Samorząd rolniczy wystosował wniosek

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) właśnie wystosował wniosek do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Dwie kwestie wymagają pilnej uwagi: niska kwota dofinansowania w programie usuwania folii i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolników. Jednak obserwuje spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia skuteczną utylizację odpadów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania – 500 zł/t odpadów, która utrzymuje się od uruchomienia tego programu. W związku z tym KRIR wnioskuje o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w jego realizację.

Kolejną patową dla rolników sytuacją jest utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych. Samorząd rolniczy zauważa narastający problem związany z tym rodzajem odpadu, zwłaszcza opon o dużej objętości. W przypadku opon samochodowych istnieje możliwość ich oddania do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a utylizacja opon zdjętych z maszyn rolniczych często jest utrudniona. W Polsce istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących takie opony i większość z nich wymaga wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za utylizację tony takiego odpadu. W związku z tym program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” powinien objąć również utylizację opon rolniczych.

Poprawa sytuacji rolników i ulga dla środowiska

KRIR oczekuje, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania zgłoszonych problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi. Skuteczne działania w tych obszarach przyczynią się do poprawy sytuacji rolników i wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.