Można produkować na ugorach!

Wyjątkowa sytuacja sprawia, że rolnicy będą mogli prowadzić produkcję na ugorach. Niebawem pojawi się decyzja Komisji Europejskiej ze specjalnym przyzwoleniem.
Grunty podlegające ugorowaniu w ramach zazielenienia wyjątkowo w tym roku będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Zdjęcie: Panek

Na wniosek grupy państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji, która ma umożliwić unijnym rolnikom skorzystanie z odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach – poinformował dzisiaj resort rolnictwa. Dzięki temu grunty podlegające ugorowaniu w ramach zazielenienia w tym roku będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Głównym powodem tego odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Zazielenione można chronić i zebrać

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli będą wypasane, względnie uprawiane w celu produkcyjnym (klasycznie). Poza tym na tych gruntach będzie można też stosować środki ochrony roślin.

Warto pamiętać, że będzie jeden wyjątek od wspomnianego zwolnienia. Mianowicie wspomnianej zmiany sposobu użytkowania nie będzie można realizować na ugorach z roślinami miododajnymi, uznawanymi za obszary proekologiczne EFA.

Publikacji decyzji Komisji Europejskiej można się spodziewać w przyszłym tygodniu. Do tego czasu nasze Ministerstwo Rolnictwa zamierza przygotować rozporządzenie, które umożliwi szybkie wdrożenie unijnych przepisów do prawa krajowego.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.