Kukurydza ziarnem przyszłości

Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy ponownie łączą siły. Zobacz, co zamierzają osiągnąć.
Produkcja nasienna kukurydzy wymaga szczególnych warunków klimatycznych i ponoszenia znacznych nakładów. Zdjęcie: Panek

Kukurydza w ostatniej dekadzie dynamicznie zawojowała polskie pola. Pod względem powierzchni uprawy od kilku lat zajmuje 2. miejsce i na nim się umacnia. W tym roku areał zasiewów według oficjalnych danych ARiMR wynosi blisko 1,73 mln ha. Do takiej skali rozpowszechnienia niewątpliwie przyczyniła się duża elastyczność tej rośliny względem wielkości gospodarstwa i jakości gleb oraz możliwości zagospodarowania plonu. Czy w naszym kraju można uprawiać jeszcze więcej kukurydzy? Organizacje branżowe FNPSMS i PZPK przekonują, że tak.

Nowa kampania promocyjna

Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) oraz Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) wspólnie jako konsorcjum ruszają z nową, trzyletnią kampanią promocyjną. Jej celem jest promocja nowoczesnych technologii produkcji kukurydzy i sorgo, ze szczególnym uwzględnieniem wysokojakościowych, europejskich nasion.

– Kukurydza pod względem powierzchni uprawy na świecie ustępuje wprawdzie pszenicy, ale jeśli chodzi o wolumen produkcji – 1,15 mld t – jest dominującą uprawą światową, a ziarno przedmiotem szerokiej międzynarodowej wymiany. Ziarno i zielona masa mają wiele zastosowań. Kukurydza jest najważniejszą paszą w żywieniu zwierząt (drób, trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe), a w wielu krajach stanowi podstawę żywienia ludzi. Coraz większą rolę pełni także jako surowiec w przemyśle przetwórczym, energetycznym i chemicznym.

prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

Wspomniana kampania promocyjna będzie realizowana w 7 krajach europejskich, które zostały wybrane ze względu na warunki klimatyczne, przydatne do uprawy kukurydzy i/lub sorgo, zakładany potencjał wzrostu powierzchni uprawy oraz osiągany już dziś poziom produkcji. Należą do nich:

  • Polska i Niemcy – działania koncentrują się na promocji uprawy kukurydzy;
  • Francja, Hiszpania i Włochy – kukurydza i sorgo;
  • Bułgaria i Rumunia – sorgo.

– Zadaniem tej kampanii jest poszerzenie wiedzy rolników, handlowców i innych specjalistów z branży rolnej co do jakości europejskich nasion kukurydzy i sorgo, a także całego społeczeństwa w kwestii zalet tych upraw, czyniących je „roślinami przyszłości”. Poprzez zwiększenie areału uprawy kukurydzy i jej wydajności można zmniejszyć deficyt bilansu handlowego Unii Europejskiej w zakresie ziarna. Z kolei dzięki wysokiej wydajności paszowej z 1 ha na uwolnionej powierzchni będzie możliwe zwiększenie produkcji roślin białkowych i poprawa bioróżnorodności.

Anna Kołakowska, Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo

Program promocji uprawy kukurydzy w Polsce będzie realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej pod hasłem „Kukurydza ziarnem przyszłości”. W jej ramach corocznie będą się odbywać polowe prezentacje odmian kukurydzy, seminaria i szkolenia. W planach przewidziane są także liczne publikacje.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.