Czy to koniec Programu usuwania folii rolniczych?

Odpady z plastiku i gumy same z gospodarstw się nie ulotnią. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zamierza kontynuować programu usuwania folii rolniczych.
Pilnie potrzebny jest pomysł na prosty i intuicyjny system zbiórki i utylizacji odpadów rolniczych oraz środki finansowe. Zdjęcie: Panek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2019 r. corocznie ogłaszał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Jego beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego, natomiast docelowo korzystali z niego rolnicy gromadzący odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W kolejnych latach po ogłoszeniu naboru wniosków, jednostki samorządu terytorialnego składały je w terminie od 1 stycznia do 31 marca. Niestety, w 2024 r. NFOŚiGW nie ogłosił naboru wniosków w ramach tego programu.

Pieniędzy nie ma i nie będzie

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z pismem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uruchomienie przez NFOŚiGW kolejnej edycji programu „Usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Przy okazji po raz kolejny wnioskowano o rozszerzenie programu tak, aby rolnicy oprócz odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach, mogli pozbyć się również zużytych opon, które stanowią coraz większy problem w gospodarstwach rolnych. W odpowiedzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że NFOŚiGW z braku pieniędzy nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na 2024 r.

– W chwili obecnej NFOŚiGW nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu. Niemniej jednak, po zakończeniu realizacji przedsięwzięć w ramach już zawartych umów o dofinansowanie, Fundusz dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe i rozważy celowość kontynuacji Programu. Należy jednak zaznaczyć, że uruchomienie kolejnego naboru wniosków uwarunkowane będzie dostępnością środków w budżecie na realizację Programu oraz określeniem wpływów środków do NFOŚiGW, które będą mogły być przeznaczone na ten cel.

Piotr Kudelski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Potrzebne rozwiązania, a nie kary

Zdaniem samorządu rolniczego zapotrzebowanie na to wsparcie jest bardzo duże, szczególnie w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Dlatego zapowiada ponowną interwencję w celu uruchomienia kolejnego naboru wniosków w ramach wspomnianego Programu. Zastanawiające jest, czy rzeczywiście Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie ma pomysłu na prosty, intuicyjny system zbiórki i utylizacji odpadów rolniczych, czy też woli oddalić od siebie ten problem i skupić się na nakazach i karach.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.