Capreno, Incelo i Fabulis – nowości w portfolio Bayer

Firma Bayer na nadchodzący sezon przygotowała trzy nowe środki do ochrony zbóż i kukurydzy. Wśród nich znajdują się dwa herbicydy i regulator wzrostu.
Fabulis OD wyróżnia się dużym bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej i dlatego można go łączyć z liczną grupą herbicydów, fungicydów i insektycydów – Dariusz Szymański.

Nadchodzący sezon wegetacyjny będzie wymagał zintegrowanego podejścia do podejmowanych decyzji, uważają specjaliści z firmy Bayer. Dlatego oprócz nowości produktowych szerzej będą upowszechniane rozwiązania cyfrowe. Sporo uwagi zajmie też promowanie koncepcji rolnictwa zrównoważonego.

– W dobie obecnych wyzwań cały świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć produkcję rolną w obliczu kurczących się zasobów, mniejszej powierzchni gruntów ornych, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności? Odpowiedzią jest rolnictwo zrównoważone. Bayer wspiera transformację rolnictwa w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. W tym celu oferujemy innowacyjne rozwiązania przygotowane z rolnikami dla rolników.

Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji

Wracając do produktów, oto trzy rynkowe nowości na nadchodzący sezon:

  • Capreno 547 SC (tembotrion 345 g/l, tienkarbazon metylu 68 g/l) – preparat przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych, w tym chwastnicy jednostronnej w kukurydzy. Działa układowo. Oprócz dwóch uzupełniających się substancji czynnych zawiera też sejfner – izoksadifen etylowy, który zwiększa aktywność metaboliczną kukurydzy i przyspiesza rozkład substancji czynnych. Herbicyd można stosować w fazie 3-5 liści kukurydzy. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy siewek do 2-4 liści. Wyróżnia go szerokie spektrum działania, w tym eliminacja uciążliwych rdestów, szarłatu czy komosy. Pełen efekt chwastobójczy jest widoczny po upływie 14 dni od wykonania zabiegu;
  • Incelo (mezosulfuron 45 g/kg, tienkarbazon 15 g/kg) – środek przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów trawiastych w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto, żyto). Skutecznie zwalcza miotłę zbożową, wyczyńca polnego, wiechlinę roczną, owies głuchy, życice i stokłosy, a także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych stosuje się go w mieszaninie np. z Sekatorem Plus. Z uwagi na fakt, że Incelo ma formulację granulatu, to należy go stosować zawsze ze wspomagaczem olejowym Biopower, który jest dodawany do środka przy zakupie. Zalecana dawka wynosi 0,15-0,33 kg/ha w zależności od stopnia zachwaszczenia plantacji i gatunków traw;
  • Fabulis OD (proheksadion wapnia 50 g/l) – regulator wzrostu, który hamuje produkcję giberelin u zbóż. Dzięki formulacji olejowej OD uzyskuje się znacznie lepszy efekt działania, bo dobre pokrycie roślin oznacza zwiększone wchłanianie cieczy i szybkość działania. Co więcej, działanie w minimalnym stopniu uzależnione jest od pogody. Można go stosować w bardzo szerokim zakresie temperatury 5-25°C. Nie jest też uzależniony od nasłonecznienia – efekt regulacji łanu jest zapewniony nawet przy pochmurnej pogodzie. Fabulis OD można łączyć z liczną grupą herbicydów, fungicydów i insektycydów. Zaleca się go stosować w dawce 0,5-1,5 l/ha we wszystkich zbożach ozimych oraz w jęczmieniu jarym.

Na koniec kilka słów o narzędziach cyfrowych. FieldView we współpracy z firmą Farm TRX opracował ciekawe rozwiązanie – zestaw do mapowania plonów Yield Kit. Umożliwia on zbieranie danych dotyczących plonowania roślin w prosty i niedrogi sposób. W skład zestawu wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu oraz przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników z rejestratorem danych FieldView Drive. Kombajn z takim zestawem wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, a wyniki zostaną bezprzewodowo zapisane w aplikacji FieldView Cab. Pozwoli to mierzyć plony swoich upraw, oceniać trafność podjętych decyzji agronomicznych i przeanalizować zmienność pól.

Praktyki rolnictwa zrównoważonego to długoletnia kampania edukacyjna firmy Bayer, adresowana do rolników. Wiodącym tematem inicjatywy „Grunt to Zrównoważenie“ w 2022 r. jest zrównoważona ochrona roślin: dostosowywanie zabiegów ochrony roślin do uproszczeń uprawowych oraz zapobieganie odporności.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.