Biologia po stronie rolnika, czyli ochrona biologiczna w Agrii

Stosowanie preparatów biologicznych już wkrótce stanie się koniecznością. Czym te produkty tak właściwie są i jak je włączyć do technologii prowadzenia upraw?
Produkty biologiczne stają się bardzo ważnym elementem nowoczesnych technologii produkcji roślinnej – Tomasz Haase i Renata Mazurkiewicz. Zdjęcia: Panek

Stosowanie preparatów biologicznych już wkrótce stanie się koniecznością. Wejście w życie Europejskiego Zielonego Ładu i nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27, wymusi na rolnikach zmniejszenie zużycia syntetycznych środków produkcji na rzecz biologicznych. Jest to powód dużego ożywienia branży agro w zakresie preparatów z tej drugiej grupy. Czym te produkty tak właściwie są i jak je włączyć do nowoczesnych technologii prowadzenia upraw – tego mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji biologicznej w Serocku k. Warszawy, którą 17 listopada br. zorganizowała firma dystrybucyjna Agrii.

Czym są produkty biologiczne?

Produkty biologiczne zawierają (jako substancję czynną) żywe organizmy, ich formy przetrwalnikowe lub naturalne wyciągi roślinne, bądź inne naturalne substancje, np. feromony. Najczęściej można w nich znaleźć bakterie, grzyby, wirusy i nicienie. Mogą zawierać jeden gatunek lub szczep, bądź wiele składników. Działanie takich produktów opiera się na wykorzystaniu pożytecznej roli poszczególnych organizmów na roślinach lub w glebie.

– Jeszcze kilka lat temu do biologii podchodziliśmy sceptycznie, ale widać, że ten kierunek na świecie idzie cały czas do przodu. Wkrótce od biologii nie będziemy mogli uciec. Patrząc na zmieniające się przepisy, czy to nam się podoba czy nie, biologia zaistnieje.

Leszek Skrzypczyk, dyrektor zarządzający Agrii Polska

Zdaniem prof. Stefana Pruszyńskiego, wybitnego naukowca związanego przez kilka dziesięcioleci z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Unia Europejska od dawna zmierzała w stronę integrowanej produkcji roślinnej. Jednak było wiele przyczyn ograniczonego wykorzystania metody biologicznej. Wśród najważniejszych ekspert wymienił:

 • zmianę asortymentu chemicznych środków ochrony roślin;
 • brak pełnych programów biologicznej ochrony poszczególnych upraw;
 • mniejsze możliwości finansowe producentów preparatów biologicznych;
 • wysokie wymagania rejestracyjne;
 • niskie nakłady na naukę;
 • źle ukierunkowane dofinansowanie;
 • potrzeba zmian w edukacji;
 • obarczenie odpowiedzialnością doradców i producentów.
Na początku gleba

Firma Agrii już od ponad 10 lat proponuje rozwiązania biologiczne rolnikom. Jak podkreślali prowadzący – Renata Mazurkiewicz i Tomasz Haase, przedstawiciele firmy Agrii – produkty biologiczne stają się bardzo ważnym elementem nowoczesnych technologii produkcji roślinnej. Mogą one poprawiać właściwości gleby, wspomagać odżywianie roślin, ograniczać wpływ czynników stresowych, tworzyć niekorzystne warunki dla rozwoju agrofagów lub ograniczać liczebność szkodliwych organizmów.

Podstawą jest gleba, jej jakość i aktywność biologiczna. Zdaniem prof. Cezarego Kabały z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rolnik może ocenić stan gleby na podstawie kilku prostych wskaźników polowych. Otóż w glebach aktywnych biologicznie struktura warstwy powierzchniowej jest gruzełkowata lub subangularna, układ gleby pulchny lub słabo zwięzły, a tempo rozkładu resztek pożniwnych szybkie. Występuje też duża liczebność dżdżownic ze wszystkich trzech grup funkcjonalnych, tj. epigeiczne – bytujące na powierzchni gleby, endogeiczne – znajdujące się w warstwie ornej i aneciczne – przemieszczające się pionowo w profilu glebowym (do 2 m).

Ekspert przedstawił też sposoby wspierania aktywności biologicznej gleby. Wśród nich wymienił:

 • regulację odczynu gleby;
 • nawożenie organiczne;
 • optymalizację nawożenia mineralnego;
 • stosowanie preparatów biologicznych z wybranych grup mikroorganizmów;
 • uprawę roślin bobowatych;
 • ograniczenie orki na rzecz uproszczonej uprawy z pozostawieniem mulczu na powierzchni gleby.
Preparaty biologiczne muszą być sprawdzone

– Na rynku jest bardzo dużo preparatów, które wszyscy chętnie nazywają biologicznymi, ale nie wszystkie są odpowiedniej jakości. Sztuką jest wyselekcjonować taki produkt, żeby był trwały i powtarzalny, którego efektywność zastosowania będzie zawsze taka sama. Dlatego prowadzimy rozmowy z różnymi firmami z całego świata i selekcjonujemy je pod względem jakości oraz doświadczenia. W ten sposób możemy proponować rolnikom produkty, które spełniają przede wszystkim nasze wygórowane oczekiwania.

dr Grzegorz Pruszyński, menedżer ds. produktów biologicznych Agrii Polska

Aktualnie w ofercie Agrii znajdują się następujące produkty biologiczne:

 • Bora (grzyb Beauveria bassiana) – mikrobiologiczny stymulator wzrostu, który wzmacnia wzrost roślin;
 • Öko-ni WP (grzyb Coniothyrium minitans) – stymulator wzrostu, który wzmacnia kondycję upraw oraz poprawia właściwości gleby;
 • Custos Pro (4 szczepy probiotycznych bakterii) – produkt mikrobiologiczny do poprawy środowiska wzrostu roślin polowych;
 • Brasika Pro (kompozyt mikrobiologiczny) – produkt mikrobiologiczny do poprawy środowiska wzrostu roślin kapustowatych – po zastosowaniu plantacja staje się nieatrakcyjna do zasiedlenia przez śmietki, w tym śmietkę kapuścianą;
 • Oma Pro (dedykowany szczep bakterii z rodzaju Bacillus sp. i wyciągi roślinne) – produkt mikrobiologiczny do poprawy środowiska wzrostu roślin kukurydzy – po zastosowaniu plantacja staje się nieatrakcyjna do zasiedlenia przez omacnicę prosowiankę;
 • Amalgerol Essence (N, K, materia organiczna) – nawóz organiczny płynny, który poprawia właściwości gleby oraz przyspiesza rozwój roślin, zwiększa ich odporność na suszę i wzmacnia ochronę korzeni przed patogenami;
 • Exodus (Zn, wyciąg z Cinnamonum verum) – nawóz cynkowy, zawierający wyciągi roślinne. Wspiera odżywienie roślin oraz pobudza ich wzrost.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.