Agrofagi ziemniaka – będą nowe przepisy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne nowych przepisów dotyczących zwalczania agrofagów kwarantannowych ziemniaka. Warto wziąć w nich udział.
Nowe przepisy mają uprościć zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich. Zdjęcie: Panek

Występowanie szkodników kwarantannowych mnoży liczne trudności w obszarze produkcji i zbytu płodów rolnych. W przypadku naszego kraju dotyczy to niewielkiej grupy roślin. Ich zwalczanie podlega szczególnym regulacjom, które nie zawsze są spójne z obowiązującymi w innych krajach, a niekiedy również przestarzałe. Żeby temu zaradzić, Komisja Europejska właśnie rozpoczęła konsultacje publiczne nowych przepisów dotyczących zwalczania agrofagów kwarantannowych ziemniaka. Zawierają one ważne rozstrzygnięcia, które upraszczają procedurę wysyłki ziemniaków uprawianych w Polsce do państw członkowskich UE.

Zmiany dotyczą 4 agrofagów ziemniaka

Nowe przepisy dotyczą następujących agrofagów kwarantannowych:

  • bakterii Clavibacter sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka);
  • bakterii Ralstonia solanacearum (śluzak ziemniaka);
  • grzyba Synchytrium endobioticum (rak ziemniaka);
  • nicieni Globodera pallida i Globodera rostochiensis (mątwik agresywny i mątwik ziemniaczany).

Dla polskiego rolnictwa najważniejsze są rozstrzygnięcia związane z projektem dotyczącym bakteriozy pierścieniowej. Choroba ta pojawiła się w naszym kraju w znacznym nasileniu jeszcze przed wejściem do UE. Wówczas w celu jej zwalczania zastosowano procedury obowiązujące w okresie przedakcesyjnym. Skutkiem było wydatkowanie ogromnych środków z budżetów PIORiN tylko na walkę z bakteriozą. Drugim, o wiele poważniejszym, jest trwałe zaniechanie produkcji ziemniaka w wielu gospodarstwach, szczególnie na mniejszych plantacjach. Znacznemu ograniczeniu uległ także eksport, bo procedury dla wielu eksporterów okazały się zbyt skomplikowane. Stworzenie nowych regulacji ma m.in. uprościć zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich. Oto najważniejsze zmiany:

  • zniesienie dodatkowych wymagań obowiązujących dotychczas przy wysyłce sadzeniaków ziemniaka. Polskie sadzeniaki obowiązywać będą takie same wymagania, jak sadzeniaki z innych państw członkowskich, tzn. zaopatrzenie wyłącznie w paszport roślin połączony z etykietą nasienną;
  • ziemniaki towarowe będą wymagały zaopatrzenia w paszport roślin, który będzie mógł wydać także upoważniony producent lub dystrybutor, a nie jak dotychczas dokument wystawiany wyłącznie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  • zniesiony będzie obowiązek informowania państwa docelowego o wysyłce;
  • wprowadzane rozwiązania będą miały charakter tymczasowy.

Warunkiem wydania paszportu roślin będzie przeprowadzenie urzędowych badań wysyłanych ziemniaków lub urzędowe uznanie miejsca produkcji za wolne od bakteriozy pierścieniowej. Zniesienie ww. wymagań będzie wymagało dalszej poprawy stanu fitosanitarnego upraw.

Wystarczy dostęp do Internetu

Unijne organy uznały, że podczas dalszych prac nad projektami przydatny będzie głos organizacji rolniczych i samych producentów rolnych, którzy najlepiej znają wszystkie uwarunkowania branży. Dlatego zdecydowano o uruchomieniu ogólnodostępnej platformy konsultacyjnej, która będzie czynna do 11 stycznia 2022 r. Aby zająć głos w dyskusji, wystarczy odszukać projekt dotyczący zwalczania wybranego agrofaga:

Termin konsultacji społecznych trwa od 14.12.2021 do 11.01.2022 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.