Stonka ziemniaczana już żeruje

Stonka ziemniaczana w niektórych latach nie wykazuje dużej szkodliwości. Jednak takie upały, jak odnotowywane są w ostatnich dniach, sprzyjają jej aktywności i żerowaniu.
Pojedyncza larwa stonki ziemniaczanej w ciągu swojego życia zjada 40 cm2 powierzchni liścia, z czego ponad połowa przypada na stadium L4.  Zdjęcie: Dreczka

Panujące od kilkunastu dni upały sprzyjają rozwojowi stonki ziemniaczanej. Z najwcześniej złożonych jaj już wylęgają się larwy. Dlatego plantatorzy ziemniaków powinni teraz regularnie obserwować swoje plantacje. Na szczególną uwagę zasługują obrzeża pól i ścieżki technologiczne. To w tych częściach plantacji zaczyna się plaga. Minimalna lustracja to sprawdzenie spodu liści na 25 roślinach pod kątem obecności larw. Próg szkodliwości wynosi 15 larw stonki na roślinę w pełni rozwoju.

Zwalczać młode larwy

Jeśli próg szkodliwości zostanie przekroczony, należy odpowiednio wcześnie przeprowadzić zabieg zwalczania wczesnych stadiów larwalnych (L1 i L2) środkiem owadobójczym. Im szkodniki są młodsze, tym skuteczność insektycydów jest lepsza. Ponadto larwy na tym etapie rozwoju nie powodują jeszcze większych uszkodzeń. Dopiero w stadium L3 i L4 stanowią żarłoczne szkodniki. W ciągu swojego życia larwa zjada 40 cm2 powierzchni liścia, z czego ponad połowa przypada na stadium L4.

Możliwości wyboru insektycydów są dość duże (tabela). W przypadku plantacji z kwitnącymi roślinami zaleca się stosowanie środków zawierających takie substancje czynne, jak chlorantraniliprol (Coragen) lub acetamipryd (np. Mospilan, Kestrel). Środki te nie są niebezpieczne dla pszczół, chociaż działają też przeciwko mszycom.

Generalnie w strategii zwalczania stonki ziemniaczanej należy przestrzegać 7 zasad. Oto one:

  • zwalczanie przeprowadzać dopiero wtedy, gdy zostanie osiągnięty/przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, wynoszący 15 młodych larw na roślinę ziemniaka;
  • wczesne zwalczanie – larwy muszą być w stadium L1 do L2, aby uzyskać odpowiednie działanie owadobójcze. W przypadku biologicznych insektycydów (Novodor SC, NeemAzal-T/S) należy je stosować wcześniej niż preparaty chemiczne ze względu na ich słabsze działanie. Optymalnym momentem jest pojawienie się pierwszych larw stadium L1;
  • jeśli konieczne są powtórne zabiegi, należy zmieniać insektycydy, ale nie tylko nazwy lecz grupy chemiczne substancji czynnych. Warto zwracać uwagę na temperaturę działania, bo w przeciwnym razie efekt może być żaden. W szczególności dotyczy to pyretroidów, na które wskutek nadmiernej eksploatacji stonka zdołała się już uodpornić;
  • kiedy temperatura w dzień przekracza 20°C i rośliny więdną, zabieg przeprowadzić tylko we wczesnych godzinach porannych, bo w kolejnych godzinach szkodnik jest bardzo aktywny, intensywnie żeruje i tym samym pochłania dużo insektycydu;
  • w ciepłe dni zużywać co najmniej 400 l/ha cieczy roboczej i poruszać się po polu z prędkością maksymalną 5-6 km/h;
  • dawka insektycydu nie powinna być redukowana. Warto upewnić się, jak długo dany środek wykazuje działanie ochronne (w zależności od temperatury). W razie potrzeby powtórzyć zabieg, tj. jeśli aktywność larw nie ustanie lub pojawią się kolejne, masowe rzuty larw L1 i L2;
  • dobór rozpylaczy – środki kontaktowe (pyretroidy, Spruzid Konc., Novodor SC, NeemAzal-T/S) wymagają średnicy kropli 250-400 μm (np. rozpylacz 110/04), a dla systemicznych krople mogą mieć średnicę 400-550 μm (np. rozpylacz 120/05).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.