PDO 2022: odmiany skrobiowe ziemniaka

Plony odmian skrobiowych ziemniaka w minionym sezonie na ogół były słabsze niż w poprzednim. W niektórych przypadkach sytuację ratował wzrost zawartości skrobi.
Plonowanie odmian skrobiowych ziemniaka było w tym roku niższe niż w poprzednim, co wynikało głównie z niedoboru opadów w pierwszej części wegetacji.  Zdjęcie: Dreczka

Dla producentów ziemniaka skrobiowego miniony sezon raczej był słabszy od poprzedniego. Wskazują na to chociażby wartości wzorców odmian badanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, które niedawno wstępnie podsumował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Plony zależą od wody

Prezentowana tabela zawiera średnie plonowania odmian skrobiowych z ostatnich 3 lat zbiorów i 9-11 lokalizacji. W obrębie grup wczesności odmiany uszeregowano według plonu skrobi począwszy od najlepszej.

W grupie odmian wczesnych i średnio wczesnych plon wzorca (skrobi) wyniósł 68,5 dt/ha i w odniesieniu do ubiegłorocznego spadł o 7,4 dt/ha. Przyczyną był tu mniejszy plon ogólny, gdyż zawartość skrobi w bulwach na tle poprzedniego roku była większa. Najlepszy plon skrobi wydała odmiana Kuba – 120% wzorca (w przeliczeniu 82 dt/ha). Na drugim miejscu uplasował się Jubilat, a następnie Widawa i Torpeda.

W grupie odmian średnio późnych i późnych badano 5 odmian. Plon wzorca wyniósł 81,5 dt/ha skrobi i wobec ubiegłorocznego spadł o niespełna 1 dt/ha. Średnia zawartość skrobi wzrosła, chociaż nie dorównała poziomowi sprzed 2 lat. Największy plon bulw i skrobi trzeci rok z rzędu wydała odmiana Kuras, a drugie miejsce ze sporą różnicą zajął Amarant. Z kolei odmiany o wysokiej zawartości skrobi – Skawa i Hinga – z uwagi na mniejszy plon bulw zajęły kolejne miejsca.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.