PDO 2022: Odmiany jadalne ziemniaka

Odmiany wczesne ziemniaka wyraźnie zareagowały na późnowiosenną i letnią suszę, a te późniejsze wykorzystały deszczową pogodę w drugiej części lata. Są już wyniki.
Celem uprawy ziemniaka w Polsce jest już wyłącznie bezpośrednia konsumpcja lub przetwórstwo spożywcze.  Zdjęcie: Dreczka

Miniony sezon wegetacyjny był umiarkowanie dobry dla plonowania ziemniaka jadalnego. W serii badań porejestrowych odmian realizowanych pod nadzorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wartości wzorców na przemian bywały lepsze lub gorsze od ubiegłorocznych. Warto pamiętać, że odmiany jadalne ziemniaka w minionym sezonie były oceniane w ponad 30 lokalizacjach. Wzorem poprzednich lat zastosowano podział na 3 grupy, uwzględniając wczesność odmian, przy czym najwcześniejsze oceniano w dwojaki sposób, mianowicie zbierając je 40 dni po wschodach oraz po zakończeniu wegetacji.

Susza silnie różnicowała plony

W prezentowanej tabeli odmiany w obrębie grup wczesności uszeregowano według plonu ogólnego bulw, począwszy od największego. Tak się składa, że ta kolejność z kilkoma wyjątkami pokrywa się z rankingiem plonu handlowego bulw. Parametrem decydującym był większy kalibraż bulw.

Plon ogólny wzorca w grupie odmian jadalnych bardzo wczesnych zbieranych po 40 dniach od wschodów wyniósł 248 dt/ha i był większy od ubiegłorocznego o 52 dt/ha. Natomiast plon handlowy wzrósł aż o 64 dt/ha. Najlepszy wynik plonu ogólnego i handlowego w tej grupie uzyskała odmiana Piwonia – 107% wzorca, a za nią uplasowały się Werbena i Surmia.

Plon ogólny odmian bardzo wczesnych ocenianych po zakończeniu wegetacji był zdecydowanie większy. Wzorzec osiągnął poziom 431 dt/ha i na tle ubiegłorocznego był mniejszy o 15 dt/ha. Zarówno pod względem plonu ogólnego, jak i handlowego, na czele uplasował się Denar (103% wzorca), który minimalnie wyprzedził Tonację.

Zbierane po zakończeniu wegetacji

Odmiany jadalne wczesne i wszystkie pozostałe oceniano tylko po zakończeniu wegetacji. Wzorzec dla plonu ogólnego grypy wczesnych wyniósł 458 dt/ha i w porównaniu do ubiegłorocznego spadł o 21 dt/ha. Natomiast plon handlowy wzrósł o 4 dt/ha. Największy plon ogólny i handlowy wydała Michalina – 112% wzorca, a za nią uplasowały się Gwiazda, Lawenda i Hetman. Ta kolejność również utrzymała się w ocenie plonu handlowego.

Wzorzec plonu ogólnego odmian z grupy średnio wczesnych i średnio późnych wyniósł 497 dt/ha i w porównaniu do ubiegłorocznego wzrósł o 8 dt/ha. W przypadku plonu handlowego nastąpił wzrost o 9 dt/ha. Zarówno pod względem plonu ogólnego, jak i handlowego trzeci rok z rzędu najwyżej uplasowała się odmiana Jurek (odpowiednio 108 i 109% wzorca). Kolejne miejsca zajęły odmiany Astan i Jelly, chociaż pod względem plonu handlowego ta ostatnia była lepsza. Niewątpliwie zdecydował o tym większy udział bulw o pożądanym kalibrażu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.