Rzepak ma duże zapotrzebowanie na bor

Dobre i bardzo dobre plantacje rzepaku wymagają nawożenia 400-600 g B/ha w 2-3 równych dawkach, z czego 1-2 powinny przypadać na wiosenną część wegetacji.
Objaw deficytu boru – zniszczony rdzeń korzenia, czyli charakterystyczna pusta lub bordowobrązowa szczelina widoczna na przekroju wzdłużnym.  Zdjęcie: Dreczka

Bor jest specyficznym mikroskładnikiem pokarmowym, którym nie można nawozić na zapas, bo nie ulega długotrwałemu zatrzymywaniu w glebie. Ponadto jest powoli przemieszczany w samej roślinie. Stąd należy go regularnie uzupełniać.

Dodać przy okazji innych zabiegów

W przypadku rzepaku ozimego, który potrafi zajmować pole nawet przez rok, ideałem byłoby podać część dawki boru już jesienią i jedną do dwóch na wiosnę. Pierwszy termin wypada właśnie teraz (drugi od fazy pąkowania). Pod uwagę należy brać dokarmianie dolistne przy okazji innych zabiegów, np. zwalczania chowaczy łodygowych lub chorób. Wczesne podanie boru jest zwłaszcza uzasadnione w stanowiskach przesuszonych.

Dodając bor do cieczy opryskowej warto zastanowić się nad tym, jaki będzie odczyn sporządzanej mieszaniny. Jeśli zasadowy, to bor szybko ulegnie degradacji. Zatem do RSM lepiej go nie dodawać (pH 6,5-7,5). Producenci nawozów dolistnych znaleźli na to sposób i formułują go w postaci kwasu borowego. Kwaśny odczyn cieczy opryskowej można także uzyskać, dodając kwas cytrynowy.

Mała dawka o dużym znaczeniu

Wiosenne dokarmianie dolistne rzepaku borem powinno obejmować 1-2 dawki – 200-400 g/ha. Większe znaczenie ma podanie tego składnika w fazie pąkowania lub minimalnie później. Natomiast wczesną wiosną bor należy dostarczyć wówczas, gdy rośliny wykazują jego niedobór – zniszczony rdzeń korzenia, czyli charakterystyczna pusta lub bordowobrązowa szczelina widoczna na przekroju wzdłużnym.

Wiosenne nawożenie borem na glebę rzadko kiedy się sprawdza. Podobnie jak saletrzana forma azotu, bor jest pobierany przez korzenie na drodze przepływu masowego, czyli z wodą. Jednak azot w glebie przemieszcza się znacznie szybciej. Natomiast bor wymaga więcej czasu i bardzo dobrego uwilgotnienia gleby.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.