PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania rzepaku

Wyniki tegorocznej serii badań odmian rzepaku ozimego prowadzonych w ramach PDO wykazały silną reakcję odmian na niesprzyjające warunki podczas wiosennej wegetacji.
Różnica plonowania miedzy najlepszymi odmianami populacyjnymi i mieszańcowymi w tegorocznym podsumowaniu badań PDO wyniosła 10,4 dt/ha.  Zdjęcie: Dreczka

Właśnie opublikowano wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku badanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego 2021 z 26 lokalizacji. Wzorem minionych lat udział w tych badaniach wzięły odmiany zarejestrowane w minionych latach w Polsce oraz pojedyncze z listy europejskiej (CCA). Przy ocenie wyników na tym etapie przyjęto wspólny wzorzec dla odmian populacyjnych i mieszańcowych, którym jest średnia dla wszystkich badanych odmian populacyjnych (14).

Różnice znacząco się pogłębiły

Średni plon nasion badanych odmian rzepaku ozimego ze wszystkich podsumowanych dotychczas doświadczeń (26) wyniósł 39,9 dt/ha i był gorszy o 1,8 dt/ha niż w 2020 r., ale nieco lepszy niż w 2019 r. o 3,9 dt/ha. Na obniżkę plonowania w minionym sezonie prawdopodobnie złożyły się:

  • długotrwałe, wiosenne chłody;
  • rozciągnięty w czasie atak chowaczy łodygowych, co utrudniło ich skuteczne zwalczanie;
  • kwitnienie opóźnione o 10-14 dni;
  • silny niedobór wilgoci na etapie wykształcania nasion w ważnych rejonach uprawy rzepaku.

Wzorzec wyliczony na podstawie średniej dla odmian populacyjnych pozwala zauważyć znaczne różnice plonowania pomiędzy nimi i odmianami mieszańcowymi na korzyść tych drugich. W grupie odmian mieszańcowych na szczycie podium znalazły się odmiany DK Excited i LG Arnold, plonując na poziomie 140% wzorca – ok. 56 dt/ha (1% ≈ 40 kg plonu nasion). Zaraz za nimi uplasowały się odmiany LG Areti i LG Aviron (tabela 1.).

Prawdopodobnie wycofanie z rynku zapraw neonikotynoidowych i dobre wyniki nowych odmian, zwiększają zainteresowanie kreacjami populacyjnymi. Lider w rankingu odmian populacyjnych – Kepler – pochodzi z krajowej hodowli i został zarejestrowany w tym roku (tabela 2.). Pod względem plonowania uzyskał wynik 114% wzorca (45,6 dt/ha), czym nawiązuje do średnich odmian mieszańcowych, zwłaszcza w pasie środkowym kraju.

Duża stabilność plonowania odmian

Analizując zestawione porównawczo w tabelach wyniki plonowania z lat 2019-20 można zauważyć, że większość czołowych odmian utrzymuje się na szczycie zestawień od kilku sezonów. Zatem można stwierdzić, że wysokie plonowanie jest u nich cechą utrwaloną.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.