PDO 2018-20: Plonowanie odmian rzepaku ozimego

Jednoroczne wyniki plonowania odmian rzepaku ozimego są przydatne. Jednak bardziej miarodajne są dane z wielolecia, bo tylko one mogą pokazać stabilność cech.
Część odmian rzepaku ozimego dobrze wypada w specyficznych warunkach, a inne udają się niemal wszędzie.  Zdjęcie: Dreczka

Żniwa rzepakowe w wielu rejonach jeszcze na dobre się nie rozpoczęły, a już firmy nasienne i dystrybucyjne intensywnie walczą o uwagę rolników. Wszystko dlatego, że odstęp pomiędzy zakończeniem zbiorów i rozpoczęciem siewów rzepaku w skrajnych przypadkach może wynosić zaledwie kilka dni. Punktem wyjścia do wyboru odmian na kolejny sezon są wyniki z bieżących zbiorów. W końcu własnych spostrzeżeń nikt nie podważy.

Najlepiej analizować oficjalne dane

Odmian rzepaku ozimego dostępnych na naszym rynku jest blisko 200. Gdyby każda była wysiewana, to przy ogólnej powierzchni zasiewów zbliżającej się do miliona hektarów, na jedną odmianę statystycznie przypadałoby prawie 5 tys. ha. Rzeczywistość jest zgoła inna. Za popularnością pewnej grupy odmian stoi skuteczny marketing, a za innymi przemawiają bardzo dobre wyniki uzyskiwane w oficjalnych badaniach.

Odmiany badane w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) bardzo często można znaleźć w handlu. Dane dotyczące badanych odmian są aktualizowane po każdym sezonie. Obecnie można analizować pełne podsumowania wszystkich minionych sezonów. Z wiadomych powodów wyjątek stanowi bieżący, ale pod koniec sierpnia z pewnością już coś będzie wiadomo.

Prezentowane tabele zawierają wyniki odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego, uzyskane w badaniach realizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w latach zbioru 2018-20. Dużą wiedzę na temat stabilności takich cech, jak plonowanie i zaolejenie nasion, dostarczają średnie z trzech sezonów. Takie dane posiadają nawet najnowsze odmiany, czyli zarejestrowane w tym roku, bo do syntezy wykorzystano wyniki z doświadczeń rejestrowych. Wszystkie wartości odniesione są do wartości wzorca, którymi dla obu grup odmian są średnie ze wszystkich odmian populacyjnych badanych w danym sezonie. Zgodnie z przyjętą metodyką osobnego wzorca dla odmian mieszańcowych na razie się nie określa.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.