Kiedy chowacze zaczynają nalatywać na rzepak?

Do obserwacji nalotów chowaczy łodygowych na rzepak trzeba być przygotowanym, zanim się one zaczną. Tutaj wygodna, tania i miarodajna jest metoda żółtych naczyń.
Żółte naczynia pomagają w prowadzeniu obserwacji aktywności szkodników na polu przez dużą część wiosennej wegetacji rzepaku. Należy je wystawić wówczas, gdy temperatura powietrza w dzień zbliży się do 10°C.  Zdjęcie: Panek

Termin początku nalatywania szkodników łodygowych na rzepak trudno precyzyjnie określić. To panujące lokalnie warunki, a zwłaszcza temperatura, budzą chrząszcze chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego z zimowego snu. Czynnikiem decydującym jest temperatura gleby w danym środowisku. Chrząszcze obecne w zimowiskach wystawionych w kierunku południowym, obudzą się wcześniej, niż te, do których wiosenne ciepło dotrze później. Jest to jeden z powodów, dla których naloty chowaczy łodygowych niekiedy trwają kilka tygodni.

Czekać na nasilenie nalotów

Pojedyncze chrząszcze nie powodują dużego zagrożenia. Żeby ustalić właściwy moment ewentualnej interwencji, należy prowadzić własne obserwacje. Najłatwiejsze w obsłudze są żółte naczynia, które na przedwiośniu ustawia się kilka metrów od brzegu plantacji i zalewa płynem niezamarzającym.

Warto mieć na uwadze fakt, że obecna zima jak na razie była dość łaskawa dla ozimin. Plantacje rzepaku są pokryte silnymi i dobrze rozwiniętymi roślinami, które względnie dobrze znoszą początki inwazji szkodników. Toteż interwencje insektycydami lepiej przeprowadzić w momencie znacznego nasilenia się ich nalotów.

Obecnie większość środków do zwalczania szkodników rzepaku stanowią insektycydy z grupy pyretroidów, które nie słyną z długotrwałego działania. Wprawdzie do wyboru jest wiele nazw, pod którymi kryją się środki oparte na różnych składnikach czynnych, ale to nie zmienia faktu, że wszystkie pyretroidy mają ten sam mechanizm działania. Wyjątkami są dwa insektycydy dwuskładnikowe – Inazuma 130 WG i Sivanto Energy – które oprócz pyretroidu zawierają substancje czynne z innych grup chemicznych, co wzmacnia i wydłuża ich działanie.

Progi ekonomicznej szkodliwości

Żółte naczynia powinny się pojawić na plantacjach, kiedy temperatura powierza w dzień zbliża się do 10°C. Po ich wystawieniu kolejne lustracje należy przeprowadzać co 3 dni najlepiej do południa. Owady pływające w naczyniu należy odłowić, rozpoznać, policzyć i wyrzucić. Orientacyjne liczebności, które uzasadniają przeprowadzenie interwencji insektycydem są następujące:

  • chowacz brukwiaczek – 5 chrząszczy w ciągu 3 dni – od początku wegetacji do kwietnia nalot w temperaturze powyżej 10°C;
  • chowacz czterozębny – 15 chrząszczy w ciągu 3 dni – od początku wegetacji do kwietnia nalot w temperaturze powyżej 10°C;
  • słodyszek rzepakowy – więcej niż 10 chrząszczy wytrzęsionych z kwiatostanu na pędzie głównym – od ukazania się pąków do początku kwitnienia (sprawdzić minimum po 5 roślin w 5 różnych częściach plantacji;
  • chowacz podobnik –  przy dużym nasileniu pryszczarka 1 chrząszcz na roślinę rzepaku, jeśli obecność pryszczarka jest mała, to progiem jest 1 chrząszcz podobnika na 2 rośliny – obserwacje prowadzić od początku do końca kwitnienia strząsając owady z pędu głównego.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.