Jaką wybrać obsadę siewu rzepaku?

Takie czynniki, jak jakość stanowiska, terminu siewu, używany siewnik i typ odmiany, decydują o tym, że obsada siewu rzepaku może się mieścić w przedziale 30-60 nasion/m².
Siew punktowy rzepaku wymaga perfekcyjnego przygotowania stanowiska i wyregulowania siewnika. W przeciwnym razie braki obsady mogą być bardzo widoczne.  Zdjęcie: Dreczka

Dynamiczny rozwój konstrukcji siewników i pojawienie się na rynku odmian mieszańcowych rzepaku, znacząco zmieniły podejście do ustalania obsady siewu. Nasiona są już tak drogie, że wykorzystanie ich zdolności kiełkowania ma większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Na jaką głębokość siać?

Decyzja dotycząca głębokości siewu powinna wynikać z obserwacji stanu uwilgotnienia gleby. Przy optymalnym stanie rzepak należy wysiewać na 2 cm. Natomiast w glebie wyschniętej na 3-4 cm wysiewać głębiej, czyli umieścić nasiona na 4 cm, aby w wyniku podsiąkania dotarła do nich woda z głębszych, zagęszczonych warstw. Nasiona wykiełkują też szybko, gdy tylko pozwolą na to opady – 1 mm deszczu zwilża glebę na głębokość ok. 1 cm.

W stanowisku wysuszonym na głębokość 5 cm i więcej nasiona rzepaku trzeba starać się umieścić na głębokości 2 cm, aby w przypadku deszczu skorzystać z szybkiego kiełkowania. Jeśli opady są zbyt małe (poniżej 10 mm), istnieje ryzyko wysychania nasion podczas kiełkowania. Ilości materiałów zapasowych w nasionach rzepaku są małe i nie mogą zbyt długo żywić kiełkujących roślin. Toteż młody korzeń ma trudności z rozwojem w suchym środowisku. Ostatnią deską ratunku w suchym podłożu jest wysiew na 5 cm. Może sprzyjać kiełkowaniu, jednak wschody będą opóźnione w porównaniu z siewem płytszym, zwłaszcza jeśli krótko po siewie wystąpią opady.

W każdych warunkach uwilgotnienia nie należy niepotrzebnie suszyć gleby przez wielokrotne przejazdy, zwłaszcza narzędziami aktywnymi. Podczas uprawy głównej (głębokiej) glebę należy zagęścić. Takie działanie ogranicza parowanie i sprzyja podsiąkowi kapilarnemu wody. W trudnych warunkach siewnik punktowy umożliwi lepsze kontrolowanie obsady, głębokości ułożenia nasion w łożu siewnym, a tym samym ujednolicenia warunków do wschodów.

Ile wysiewać nasion?

W zależności od jakości stanowiska, terminu siewu, używanego siewnika i typu odmiany, obsada siewu rzepaku może się mieścić w przedziale 30-60 nasion/m², co przy masie 1000 nasion 4-5 g odpowiada ilości wysiewu rzędu 1,2-3,0 kg/ha (tabela). Mniejsza obsada jest zalecana w siewach punktowych, gdzie rzepak, dzięki swoim możliwościom rozgałęzienia się dobrze wykorzystuje otwartą przestrzeń. Dotyczy to zwłaszcza odmian mieszańcowych i gleb o dobrym potencjale plonowania.

Na glebach średnich i słabszych zmiana rozstawu rzędów ze zbożowego 15-30 na typowy dla siewników punktowych (45-55 cm) nie ma tak zauważalnego wpływu na plon. Na glebie gliniastej zaleca się siew w węższych rozstawach międzyrzędzi (poniżej 40 cm) w celu lepszego pokrycia powierzchni. Niemniej porównując kilka tygodni po wschodach rośliny zasiane punktowo z sianymi siewnikiem zbożowym łatwo zauważyć różnicę. Przy siewie precyzyjnym pojedyncza roślina wydaje się silniejsza i większa, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla zdolności do przezimowania.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.