PDO 2022: Wstępne wyniki plonowania żyta ozimego

Żyto zwykle zajmuje słabsze gleby. Pomimo to, badania COBORU pokazują, że gatunek ten nie tylko dobrze znosi różne stresy, to nawet występujące jednocześnie.
Różnica plonowania między najlepszą i najsłabszą odmianą żyta w tegorocznej serii badań PDO wyniosła blisko 28 dt/ha.  Zdjęcie: Dreczka

Wstępne wyniki plonowania odmian żyta ozimego w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym ze zbioru 2022 są bardzo obiecujące. Pomimo długotrwałej suszy w dużej części kraju plonowanie było zaskakująco dobre. Jednak w rankingu plonowania tylko niektóre odmiany z ubiegłorocznej czołówki utrzymały swoje wysokie miejsca. Warto pamiętać, że wyniki prezentowane w załączonej tabeli odnoszą się do danych uzyskanych z 64% doświadczeń prowadzonych pod nadzorem COBORU. Natomiast niniejsze opracowanie obejmuje oceny plonowania 12 odmian populacyjnych i 21 mieszańcowych żyta ozimego z trzech ostatnich sezonów. Dane za 2 poprzednie lata są wynikami ostatecznymi.

Wzorzec jakby wystrzelił

Analizując dane prezentowane w tabeli warto pamiętać, że odmiany podzielono na populacyjne i mieszańcowe, a następnie uszeregowano według średniego plonu uzyskanego w 2022 r. na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszej. W licznych przypadkach wynik okazał się podobny. Wtedy kolejnym elementem odróżniającym był plon na intensywnym poziomie agrotechniki (a2), a następnie w poprzednich latach.

W porównaniu do dwóch wcześniejszych sezonów plon wzorca w 2022 r. na poziomie a1 wzrósł odpowiednio o 9,1 i 5,9 dt/ha, a na poziomie a2 o 7,8 i 2,8 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami w tym roku wyniosła 7,9 dt/ha. Na na każdy 1% różnicy plonowania przypada w przybliżeniu: 77 kg ziarna na poziomie a1 i 85 kg na poziomie a2.

We wszystkich latach badań za wzorce przyjęto średnie dla prawie całej grupy badanych odmian populacyjnych. Osobnego wzorca dla odmian mieszańcowych nie ma. Można powiedzieć, że żyto, jako gatunek diploidalny pod względem zestawu chromosomów, wykazuje silną reakcję heterozji. Dlatego wyniki plonowania nawet najnowszych i najlepszych odmian populacyjnych wyraźnie odstają od najsłabszych odmian mieszańcowych.

Między najlepszą i najsłabszą jest przepaść

W grupie odmian populacyjnych na przeciętnym poziomie agrotechniki w ścisłej czołówce znalazła się tegoroczna nowość Dańkowskie Alvaro, które znacznie wyprzedziło dwie kolejne – Reflektor i Dańkowskie Katner.

W całym zestawieniu na obu poziomach agrotechniki najwyżej plonowały nowe odmiany mieszańcowe – KWS Inspirator i KWS Gilmor. Tuż za nimi uplasowała się ubiegłoroczna czołówka –  KWS Igor, KWS Tayo, KWS Rotor, KWS Pulsor i KWS Jethro. Najsłabsze odmiany w grupie mieszańcowej na poziomie a1 traciły do lidera 9,2 dt/ha, a na poziomie a2 10,2 dt/ha. Jednak w odniesieniu do lidera odmian populacyjnych plonowały wyżej odpowiednio o 18,5 i 17,9 dt/ha.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.