Odmiany słonecznika w badaniach rozpoznawczych 2022

Nagły rozwój uprawy słonecznika w Polsce zaskoczył nie tylko agronomów, ale również oficjalne instytucje rejestrujące zarówno odmiany, jak i środki ochrony roślin.
Wyniki pierwszych od kilkunastu lat badań odmian słonecznika ujawniły bardzo dużą rozpiętość plonowania.  Zdjęcie: Dreczka

Dotychczas jedynym źródłem wiedzy o plonowaniu odmian słonecznika sprzedawanych w Polsce były ulotki i foldery reklamowe firm dostarczających materiał siewny. Ale to już się zmienia. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował w tym roku serię badań rozpoznawczych dla odmian słonecznika. Spośród obecnych na naszym rynku blisko 100 kreacji ocenę z oficjalnych badań przeprowadzonych przez niezależną instytucję otrzymało 19 odmian.

Pierwsze wyniki po długiej przerwie

Ze względu na zakres i zasięg badań, dla ogólnego wnioskowania bardziej miarodajne są wyniki doświadczeń rejestracyjnych odmian oraz z porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Niestety, od 15 lat w krajowym rejestrze nie ma ani jednej odmiany słonecznika, zatem wyników wspomnianych badań nie ma skąd brać. Na teraz do dyspozycji są wyniki doświadczeń rozpoznawczych, które w minionym sezonie były prowadzone w 3 lokalizacjach i są to oceny jednoroczne.

Z przedstawionych powyżej względów udział w nich mogły wziąć wyłącznie odmiany niezarejestrowane w Polsce. Badane kreacje figurują na tzw. liście europejskiej (CCA) i wywodzą się wyłącznie z zagranicznych ośrodków hodowlanych. Do badań w COBORU zostały zgłoszone przez podmioty zajmujące się hodowlą, a także zainteresowane dystrybucją materiału siewnego w naszym kraju.

Prezentowana tabela zawiera wykaz odmian słonecznika ocenianych w tegorocznej serii badań rozpoznawczych. Uszeregowano je według plonu począwszy od najlepszej. Z powodu różnej wilgotności przy zbiorze plon przeliczono dla wilgotności 13%. Oprócz nazwy odmiany podano także hodowcę lub jego przedstawiciela, który zgłosił daną kreację do badań. Rozbieżność ocen uzyskanych w całej badanej grupie odmian jest bardzo duża.

Największy średni plon wydała odmiana InSun 222 CLP – 118% wzorca daje w przeliczeniu 47,8 dt/ha (1% ≈ 40,5 kg). Za nią uplasowały się odmiany P63LE113 (115%), RGT Wolf (110%) oraz NK Neoma (109%) i ES Hudson SU (108%). Najsłabsze odmiany uzyskały plony 82 i 83% wzorca, czyli ok. 33,4 dt/ha.

Wkrótce bardziej szczegółowy zestaw ocen

Jeśli spojrzy się na długość okresu wegetacji (od siewu do osiągnięcia dojrzałości pełnej), trudno dostrzec ścisły związek wczesności z poziomem plonowania. Możliwe, że w kolejnych latach wpływ wczesności będzie bardziej widoczny. Teraz pozostaje czekać na bardziej szczegółowy zestaw ocen, zwłaszcza dotyczący wilgotności niełupek przy zbiorze. COBORU informuje, że sporządzony ranking ma charakter wstępny. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające oprócz plonowania inne cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane za kilka tygodni.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.