KR 2021: Nowe odmiany pszenżyta ozimego

Panaso, Stelvio i SU Atletus to 3 odmiany pszenżyta ozimego, które w tym roku zostały wpisane do krajowego rejestru. Zobacz, jak plonowały w badaniach rejestrowych.
Nowe odmiany pszenżyta ozimego trafiły do rejestru dzięki dobrym i bardzo dobrym wynikom plonowania. Zdjęcie: Dreczka

Pszenżyto ozime jest drugim najważniejszym zbożem kłosowym w naszym kraju. Powierzchnia jego uprawy w minionym sezonie przekroczyła 1,16 mln ha i w żadnym innym kraju nie uprawia się go więcej. Pomimo wielu prób na razie nie udało się wyhodować odmiany pszenżyta wydającej ziarno o wysokich walorach konsumpcyjnych, które byłoby przydatne do przerobu na mąkę lub kaszę. Stąd wiodącym kierunkiem wykorzystania pozostaje paszowy.

Pszenżyto to polska specjalność

Polscy rolnicy cenią pszenżyto za wysokie i stabilne plonowanie, niskie wymagania glebowe oraz odporność na niesprzyjające warunki, a zwłaszcza surowe zimy. Wynika to z faktu, że w naszym kraju na dużą skalę hodowlę prowadzą dwie spółki – Danko Hodowla Roślin i Hodowla Roślin Strzelce. Z tych ośrodków pochodzi większość zarejestrowanych w Polsce odmian. Poza tym liczne trafiają na eksport.

Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 46 odmian pszenżyta ozimego, w tym 10 zagranicznych. Warto pamiętać, że odmiany wyhodowane za granicą często mają polskich przodków, co wynika ze współpracy polskich ośrodków hodowlanych z zagranicznymi.

W tym roku decyzją dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) na listę wpisano 3 nowe odmiany: Panaso, Stelvio i SU Atletus. W badaniach rejestrowych wszystkie plonowały wyraźnie powyżej wzorca na obu poziomach intensywności agrotechniki. Poniżej znajdują się ich charakterystyki opisowe:

Panaso (Danko HR) – plon duży. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość średnia (5,0°). Odporność na septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozę liści średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia bardzo późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Stelvio (Danko HR) – plon duży do bardzo dużego. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość średnia do dużej (6,0°). Odporność na septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU Atletus (Saaten Union) – plon bardzo duży. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i rynchosporiozę dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozę liści średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.