Kluczowe elementy udanego siewu słonecznika

Jakość wschodów i ukorzenienia się są z pewnością niezbędnymi warunkami do tego, żeby słonecznik ujawnił swój potencjał plonowania. Oto 5 kluczowych elementów.
Po założeniu plantacji słonecznika newralgiczny jest okres od kiełkowania niełupek do fazy dwóch par liści.  Zdjęcie: Dreczka

Im szybsze wschody słonecznika, tym krócej nasiona i młode siewki są narażone na niesprzyjające warunki pogodowe oraz żerowanie ptaków i innych szkodników.

1. Ogranicz zagęszczanie gleby

Prowokowanie do głębokiego wrastania korzenia palowego i obfity rozwój strefy korzeni włośnikowych, zapewnia roślinie prawidłowe funkcjonowanie nawet po nadejściu letniej suszy. Dzieje się tak, bo palowy system korzeniowy słonecznika pozwala mu czerpać składniki pokarmowe i wodę z dużej głębokości. Uprawki przedsiewne powinny nieco przesuszyć powierzchnię gleby, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia i ułatwić rozwój korzeni. Celem jest prosty korzeń palowy o długości co najmniej 15 cm.

2. Prowokuj szybkie i równomierne wschody

Im szybsze wschody, tym krótszy okres narażenia kiełkujących niełupek i młodych siewek na ptaki i inne szkodniki. Oto kilka wskazówek, jak osiągnąć ten cel:

  • wysiewać do wolnej od chwastów i odpowiednio ogrzanej roli (minimum 8°C na głębokości 5 cm), upewniając się, że kolejne dni będą łagodne i bez opadów;
  • łoże siewne musi być wąskie, aby zapewnić dobry kontakt gleby z nasionami i idealne zamknięcie bruzdy, przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego rozpylenia gruntu;
  • wyrównanie wschodów jest równie ważne jak obsada, dlatego ogranicz prędkość roboczą podczas siewu do 6 km/ha. Staraj się wysiać niełupki na 2-3 cm w stanowisku uwilgotnionym i 4-5 cm w przesuszonym.
3. Siej, gdy warunki na to pozwalają

Zalecane terminy siewu zależą od wczesności odmiany oraz lokalnych warunków glebowo-klimatycznych i kalendarzowo wypadają różnie. Siewy wczesne zwykle przypadają w 2. dekadzie kwietnia. Najbardziej urodzajne są odmiany średnio wczesne, zwłaszcza na glebach ilasto-wapiennych. Niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie (doprawienie gleby, sprzęt, nasiona), aby wykorzystać sprzyjające okno pogodowe na zasiew. Jeśli spodziewane są ulewne deszcze, to siew można opóźnić nawet o 5 dni.

4. Dopilnuj odpowiedniej obsady siewu

Obsada siewu w większości przypadków powinna mieścić się w przedziale 65-75 tys. niełupek/ha. Taki wysiew w zależności od rozstawu i dostępności wody powinien zapewnić wschody na poziomie 50-60 tys. siewek/ha. Wprawdzie niektóre hodowle zalecają gęstość siewu zbliżoną do tych wartości, ale w polskich warunkach jest to ryzykowne. Zbyt małej obsady rośliny nie zrekompensują innymi składnikami struktury plonu, co odbije się na zbiorach.

5. Chroń siewki przed szkodnikami

Uszkodzenia będą tym mniejsze, im szybszy będzie rozwój początkowy. Na żerowanie ptaków rośliny są narażone do pierwszej pary liści i później w fazie dojrzewania niełupek. Natomiast ślimaki stanowią zagrożenie do fazy 2 par liści.

  • Ptaki

Ochrona za pomocą urządzeń odstraszających (w rejonach, gdzie jest to dozwolone, nawet ostrzał z broni palnej). Urządzenia odstraszające ptaki mogą być skuteczne w okresie po założeniu plantacji do fazy 2 par liści. Na początku należy je umieszczać od strony zadrzewień, a następnie regularnie przemieszczać, aby uniknąć przyzwyczajenia się ptaków. Dobrym i praktycznie beznakładowym środkiem odstraszającym jest pojawienie się człowieka, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca.

  • Ślimaki

Siewki słonecznika są wrażliwe od wschodów do fazy 2 liści. Jeśli siew odbywa się w wilgotnych warunkach, prawdopodobieństwo ataku ślimaków rośnie. To ryzyko należy ocenić przed siewem i zaraz po nim zaaplikować granulat ślimakobójczy na powierzchnię gleby.

  • Pędraki i gąsienice

Pędraki i larwy motyli bytujące w glebie w pewnych sytuacjach powodują znaczne ubytki roślin. Nie są to wyspecjalizowane szkodniki słonecznika, lecz wielożerne. W stanowiskach podejrzanych o ich zwiększoną obecność można nieco zwiększyć gęstość siewu i stworzyć warunki do szybkich wschodów. W sytuacji nasilonego występowania drutowców (stanowiska po roślinach wieloletnich, zaorane łąki, ugory, rośliny pastewne lub strączkowe), lepiej rozważyć uprawę słonecznika na innym polu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.