Jęczmień jary na przeciętne pola

Jęczmień jary ma krótki okres wegetacyjny i nie koliduje z uprawą innych roślin. Aby uprawa była udana, należy wziąć pod uwagę kilka poniższych zaleceń.
Niezależnie od terminu siewu plantacje jęczmienia jarego w danym rejonie dojrzewają niemal jednocześnie.  Zdjęcie: Dreczka

Okres wegetacji jęczmienia jarego wynosi 110-130 dni i należy go wysiewać jak najwcześniej. Dlatego potrzebuje szybko ogrzewanych się stanowisk. Gleby bogate w próchnicę lub zbyt żyzne, nie nadają się do jego uprawy. Chodzi o to, że takie gleby mogą w niekontrolowany sposób uwalniać duże ilości azotu, których roślina nie wykorzysta, za to może łatwiej wylegać. Przedplonem najczęściej są zboża lub kukurydza.

1. Umiarkowane wymagania glebowe

Jęczmień jary stawia umiarkowane wymagania siedliskowe. Udaje się na glebach przydatnych dla wielu innych roślin uprawnych na polach położonych od 30 do 600 m n.p.m. Nie zaleca się uprawy jęczmienia jarego na obszarach z dużymi niedoborami wody w czerwcu i lipcu. W przypadku uprawy jęczmienia jarego na cele browarne trzeba mieć na uwadze, że gleby uwalniające dużo azotu nadają się tylko warunkowo. Azot wpływa na wzrost zawartości białka surowego, co nie jest tu pożądane. Wysoką jakość osiąga się na glebach średnich do dobrych. Plon i jakość browarna jęczmienia jarego są lepsze, gdy sezon wegetacyjny jest dłuższy.

2. Zwróć uwagę na płodozmian

Rośliny wiążące azot (bobowate), nie są dobrymi przedplonami. Jęczmień jary ma mniejsze wymagania niż pszenica czy kukurydza. Jego uprawa po sobie lub formie ozimej może prowadzić do spadku plonów. Z tego powodu należy unikać częstej uprawy jęczmienia na danym polu. Odpowiednie przedplony to pszenica ozima, kukurydza na kiszonkę, ziemniak i trawy w uprawie polowej.

3. Termin siewu – jak najwcześniej

Jęczmień jary należy wysiewać jak najwcześniej. Warunkiem jest dostatecznie suche podłoże. Optymalny okres siewu w najcieplejszych rejonach kraju rozpoczyna się już na przełomie lutego i marca. W miarę opóźniania należy się liczyć z obniżką plonowania. Na wysokości powyżej 400 m n.p.m. można siać do początku kwietnia. Wczesny siew sprzyja wydłużeniu fazy krzewienia. W przypadku uprawy na cele browarne, aby osiągnąć wysokie plony o odpowiedniej zawartości białka, konieczny jest wczesny siew:

  • głębokość siewu – 2-4 cm;
  • rozstaw rzędów – 9-13 cm.
4. Obsada jęczmienia jarego

Optymalna obsada siewu jęczmienia jarego mieści się w szerokim przedziale 280-400 ziaren/m2. Najczęściej praktykowany jest wysiew 300-330 szt./m2 kiełkujących ziaren. Przy wczesnym siewie można zejść do 280 ziaren/m2. Na glebach lekkich wysiew 280-300 ziaren/m2 sprzyja wykształcaniu dorodnego ziarna i łagodzi skutki niedoboru wody. Obsada powyżej 400 ziaren/m2 zwiększa ryzyko wystąpienia chorób i pogarsza jakość wykształcanego ziarna (zdrobnienie).

5. Pielęgnacja mechaniczna

Jeśli gospodarstwo posiada narzędzia pielące, można obejść się bez herbicydów. Pod uwagę można brać:

  • wałowanie posiewne – wspomaga kiełkowanie i wschody;
  • bronowanie broną typu zgrzebło lub chwastownik – przewietrzanie gleby i wyrywanie młodych chwastów;
  • w razie intensywnych wschodów chwastów użyć herbicydu zwalczającego rozpoznane gatunki.

Jęczmień jary ma wysokie wymagania dotyczące odczynu. Wartości pH poniżej 6,5 na glebach gliniastych i poniżej 6,0 na piaszczystych, mają negatywny wpływ na plony. Jeżeli odczyn układa się poniżej podanych wartości, należy rozważyć interwencyjne wapnowanie drobnym wapnem o wysokiej reaktywności przed pierwszym zabiegiem wzruszającym glebę.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.