Sprawdź jakość nasion buraka

Czy nasiona buraka cukrowego z 2021 r. są nadal pełnowartościowe? Prosty test kiełkowania może uchronić przed przykrą niespodzianką w postaci braku wschodów.
Przygotowując materiał siewny do siewu buraka cukrowego można wykorzystać zeszłoroczne nasiona, o ile ich wartość siewna jest odpowiednia.  Zdjęcie: Panek

Po każdym sezonie siewu buraka niemal zawsze pozostają nasiona, które można wykorzystać w następnym roku. Jest to jak najbardziej racjonalne działanie, ale warto się upewnić, że nadal posiadają one wysoką wartość siewną. W szczególności dotyczy to nasion buraka cukrowego, które w momencie dostarczenia do gospodarstwa są gotowe do kiełkowania.

Ważny sposób przechowywania

Wartość siewna starszych nasion, a zwłaszcza siła kiełkowania, w dużej mierze zależy od warunków przechowywania. Dlatego każdy plantator buraka, który nosi się z zamiarem wykorzystania nasion zakupionych rok temu, powinien sprawdzić ich jakość i przeprowadzić próbę kiełkowania.

Produkowany obecnie materiał siewny buraka zawsze jest zaprawiony i otoczkowany. Wielokrotnie proces kiełkowania nasion został już zainicjowany podczas obróbki, a następnie sztucznie zatrzymany. Ta metoda pozwala przyspieszyć wschody po wysiewie w polu.

Nasiona w stanie zatrzymanego wczesnego etapu kiełkowania (faza pęcznienia i biochemiczna) są zdolne do wznowienia tego procesu, o ile się je odpowiednio przechowa do następnego roku. Największym zagrożeniem dla jakości nasion jest wnikanie wilgoci, która może pogorszyć kiełkowanie, wigor i skuteczność działania zapraw.

Aby uniknąć falstartu kiełkowania w pudełku, nie należy otwierać opakowań, jeśli się ich nie zużyje. Nawet nasiona wysypane podczas czyszczenia siewnika przy umiejętnym zapakowaniu i właściwym przechowywaniu nie powinny stracić przydatności do siewu w następnym sezonie. Pod pojęciem odpowiedniego przechowywania należy rozumieć złożenie nasion w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniu o niskiej wilgotności i niewielkich wahaniach temperatury oraz zabezpieczonym przed mrozem.

Jak sprawdzić kiełkowanie nasion buraka?

Zdolność kiełkowania nasion buraka można sprawdzić przeprowadzając próbę kiełkowania na zimnym kiełkowniku. W tym celu płaskie naczynie (tacka, talerz) wyściela się kawałkami chłonnego papieru (ręcznik papierowy) i zwilża wodą. Następnie z opakowania należy wydobyć i umieścić na kiełkowniku 100 otoczkowanych nasion. Naczynie należy też oznakować w taki sposób, aby w każdej chwili było można łatwo sprawdzić, z którego opakowania pochodzą nasiona.

Kiełkownik z wyłożonymi nasionami przykrywa się lub ustawia w ciemnym pomieszczeniu w miejscu, gdzie stale panuje temperatura 10-12°C (zbliżona do temperatury gleby w okresie siewów). W takim stanie powinny pozostawać przez 14 dni. Co kilka dni warto sprawdzać, czy temperatura nie jest zbyt wysoka, albo czy papier zupełnie nie wyschnął. Jeśli tak, to delikatnie należy go ponownie zwilżyć, dolewając wodę malutkimi porcjami po brzegach naczynia (nigdy na nasiona).

Po upływie dwóch tygodni należy policzyć nasiona, które skiełkowały. Liczbę tych, które skiełkowały i posiadają normalnie rozwinięte liścienie i korzonki, mnoży się przez współczynnik 1. Liczbę tych, które mają liścienie lub korzenie zaburzone we wzroście, mnoży się przez współczynnik 0,5. Nasiona niewykiełkowane, pęknięte lub martwe w ogóle się nie liczą.

Ocena testu kiełkowania jest sumą nasion dobrze i słabiej kiełkujących, uzyskaną po przemnożeniu przez podane wcześniej współczynniki. Uzyskaną wartość trzeba interpretować następująco:

  • 90-100 – nasiona nie są uszkodzone lub są w niewielkim stopniu – możliwy jest ich wysiew;
  • 80-89 – nasiona są lekko uszkodzone – wysiewać tylko po wymieszaniu z nowymi nasionami;
  • mniej niż 80 – nasiona są wyraźnie uszkodzone – lepiej ich nie siać.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.