Preparat Closer dopuszczony do zwalczania mszyc w buraku

Zwalczanie mszyc na plantacjach buraka cukrowego to coraz większe wyzwanie, bo brakuje zarejestrowanych insektycydów. Minister rolnictwa wydał czasowe zezwolenie dla jednego środka.
Mszyce mogą się pojawić w burakach już po wschodach i zasiedlać je przez całą wegetację. Są odpowiedzialne za przenoszenie kilku chorób wirusowych buraka.  Zdjęcie: Panek

Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwowany jest wzrost liczebności szkodników wschodów buraka cukrowego. Do najszybciej mnożących się i stanowiących najpoważniejsze zagrożenie należą mszyce: czarna – trzmielinowo-burakowa oraz zielona – brzoskwiniowa. W minionym roku stanowiły one na terenie całego kraju poważne wyzwanie dla plantatorów. Zaczęły się pojawiać na roślinach już po wschodach. Aby skutecznie ochronić plantacje trzeba było wykonać 2-3 nalistne zabiegi insektycydowe.

Szkodzą na dwa sposoby

Żerowanie mszyc na roślinach buraka cukrowego może powodować dwojakie szkody:

  • bezpośrednie – wynikają z nakłuwania liści przez te owady i wysysania z nich soków;
  • pośrednie – powstają poprzez przenoszenie wirusów, które wywołują choroby, np. mozaikę wirusową, łagodną żółtaczkę buraka czy nekrotyczną żółtaczkę buraka. Aby uniknąć wystąpienia chorób wirusowych na plantacji buraka cukrowego, trzeba zwalczać mszyce, czyli ich nosicielki.

Jeszcze w 2018 r. objawy żółtaczek należały do rzadkości. Obecnie w różnym nasileniu spotykane są niemal na każdej plantacji. Warto pamiętać, że przy wczesnej infekcji na skutek rozwoju żółtaczek może dojść do ok. 30% redukcji wysokości plonu korzeni oraz znacznego spadku zawartości cukru.

Pod koniec stycznia br. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego złożył wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem tego wniosku było wydanie specjalnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin o nazwie Closer na okres nieprzekraczający 120 dni, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc. Wiadomo już, że minister wydał pozytywną decyzję.

Deltametryna i sulfoksaflor

Do ochrony plantacji buraków cukrowych przed mszycami w tym sezonie będą dopuszczone jedynie preparaty zawierające deltametrynę (z grupy pyretroidów). Ta substancja czynna działa kontaktowo i nie wnika w głąb tkanek rośliny, a w temperaturze powyżej 20°C gwałtownie traci na skuteczności owadobójczej. Tymczasem naloty mszyc trwają z różnym nasileniem przez niemal cały okres wegetacji buraka cukrowego, która przypada na najcieplejsze dni w roku. W tej sytuacji konieczne jest wprowadzenie do ochrony buraka cukrowego insektycydów o specyficznym działaniu.

Preparat Closer (Corteva), który uzyskał czasowe pozwolenie, oparty jest na substancji czynnej sulfoksaflor (z grupy sulfoksymin, 120 g/l). Będzie mógł być stosowany jednorazowo w maksymalnej dawce 0,2 l/ha, w okresie od 19 kwietnia do 16 sierpnia 2021 r. Uznano, że za tym wyborem przemawia wysoka skuteczność działania, zdolność do przemieszczania translaminarnego przez tkanki liści oraz systemicznie z sokami transportowanymi w wiązkach ksylemu. Ponadto środek stosowany w zalecanych dawkach nie wykazuje negatywnego wpływu na owady zapylające, które na plantacjach buraka mogą odwiedzać jedynie kwitnące chwasty. Pozwolenie zostało wydane dla powierzchni do 160 tys. ha buraka cukrowego, co stanowi ponad połowę areału tej uprawy w Polsce.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.