PDO 2021: Wyniki plonowania buraka cukrowego

Chociaż chłodna i deszczowa wiosna nie sprzyjały siewom oraz wschodom buraka, to przebieg pogody w dalszej części wegetacji okazał się wyjątkowo korzystny.
Wysoki plon biologiczny cukru w minionym sezonie w większym stopniu wynikał z zawartości cukru niż plonu korzeni. Zdjęcie: Dreczka

Dla buraka cukrowego miniony sezon wegetacyjny był dość dobry. Cukrownie informują o dobrych plonach korzeni i wyższej niż przed rokiem zawartości cukru. Podobne wnioski płyną z tegorocznej serii porejestrowych badań odmian, których wyniki podał niedawno Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Trudne siewy i wydłużone wschody

Doświadczenia PDO dla odmian buraka cukrowego w 2021 r. założono w 14 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian. Jednak średnie wyniki plonowania ustalono na podstawie danych z 10 lokalizacji. W dwóch stacjach doświadczenia zdyskwalifikowano ze względu na kiepskie warunki pogodowe do wschodów oraz zamulenie i zaskorupienie gleby (Lisewo i Zybiszów). Wyniki ze stacji Śrem Wójtostwo były obciążone zbyt dużym błędem statystycznym i też zostały odrzucone. Natomiast w KR Kietrz prowadzono tylko ocenę udziału burakochwastów i pośpiechów. Łącznie oceniono 18 odmian, z czego 12 zarejestrowano w tym roku.

Ostatni sezon pod względem opadów był dla buraka cukrowego lepszy niż poprzedni. Problematyczne warunki (chłody i wysokie opady) panowały w okresie siewów, co spowodowało pewne opóźnienia – nawet do 1. dekady maja. Presja chwościka buraka była większa niż przed rokiem. Porażeniu sprzyjała korzystna pogoda w drugiej części wegetacji. Średni plon w doświadczeniach zmalał, ale polaryzacja cukru wyraźnie wzrosła (tabela).

Odmiany w tabeli uszeregowano według plonu biologicznego cukru, począwszy od największego. Jest to pierwszoplanowy parametr brany pod uwagę przez cukrownie przy naliczaniu należności za korzenie. Dla wzorca tegorocznych doświadczeń plon biologiczny cukru wyniósł 149,8 dt/ha i był o 4 dt/ha większy niż w poprzednim sezonie. Z kolei wzorzec plonu technologicznego cukru wyniósł 133,7 dt/ha i był większy o 3,4 dt/ha niż w 2020 r. Stało się tak pomimo mniejszego wzorca plonu korzeni 835 dt/ha (899 dt/ha w 2020 r.), a zdecydowała o tym wyższa zawartość cukru.

Pod względem plonu biologicznego cukru w sezonie 2021 w badaniach PDO najlepszy wynik uzyskała odmiana Zagłoba, która swoją lokatę w dużym stopniu zawdzięcza wysokiej zawartości cukru i bardzo dobremu plonowaniu. Na drugim miejscu uplasowała się Eliska KWS, a zaraz za nią Adelka KWS – obie wydały wysoki plon korzeni o bardzo dobrej zawartości cukru. Ponieważ wzorzec współtworzyły odmiany ze ścisłej czołówki, to wyniki uzyskane przez odmiany BTS1985, Rosselina KWS, BTS 1125N, Tradycja i Golf także można zaliczyć do bardzo dobrych. Natomiast w przypadku odmian Orlik i Janulka wysoka zawartość cukru pozwoliła na uplasowanie się pośrodku stawki, bo plon korzeni wyraźnie odstawał od czołówki.

Rozpiętość była duża

Doświadczenia wykazały dość dobrą jakość nasion. Pomimo tego różnice w obsadzie roślin po zakończeniu wschodów były znaczne. Polowa zdolność wschodów określona po ich zakończeniu wyniosła średnio 72% wobec 74% w 2020 r. Najlepiej wzeszły odmiany FD Order (83%) i Wojownik (81%), a po drugiej stronie znalazły się Adelka KWS i Olson (63%), co nie przeszkodziło im w uzyskaniu ogólnie dobrych ocen plonowania.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.