KR 2023: Nowe odmiany buraka cukrowego

Są już wyniki tegorocznego posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka. Pomimo ograniczonego areału, zainteresowanie rejestracją nowych odmian buraka nie słabnie.
Dopływ nowych odmian buraka cukrowego jest tak duży, że tylko wybitne odmiany trafiają do produkcji na dłużej niż 3 lata.  Zdjęcie: Dreczka

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka działającej przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych zaowocowało rekomendacją dla 17 odmian buraka cukrowego. Zważywszy na względnie ustabilizowany i ograniczony areał tej rośliny (247 tys. ha w 2021 r. i 221 tys. ha w 2022 r.), dopływ nowych odmian jest bardzo duży. Jeśli przyjąć, że za nowości uważa się odmiany zarejestrowane w ostatnich 3 latach, to takich w krajowym rejestrze można się doliczyć aż 55. Gdyby wszystkie trafiały do produkcji, to na każdą przypadłoby średnio 5 tys. ha.

Bardzo duża rotacja odmian

Tak duży dopływ nowych odmian daje działom surowcowym w cukrowniach szerokie możliwości wyboru i negocjacji. Obecna sytuacja na rynku cukru i surowca do jego produkcji sprawia, że cukrowniom bardziej zależy na dobrych wynikach gospodarstw niż kiedykolwiek. Można powiedzieć, że areał uprawy buraka reguluje się sam i szybko reaguje na koniunkturę. Ponieważ umowy kontraktacyjne są zawierane na rok, rolnicy niezadowoleni z wyników produkcyjnych reagują ograniczeniem, bądź zaprzestaniem uprawy buraka. Uzupełnienie wypadającego areału nie jest łatwe.

W przypadku buraka cukrowego rejestracja nowej odmiany to zaledwie ułamek sukcesu. Kolejnym etapem jest uzyskanie dobrego wyniku w testach organizowanych przez cukrownie i w badaniach porejestrowych. Jednak zważywszy na to, że grupa dostawców odmian i nasion buraka cukrowego jest raczej stała, każdy z nich w sposób naturalny zastępuje starsze nowymi, a COBORU i przemysł cukrowniczy czuwają nad tym, żeby szanse na sukces były wyrównane. Te możliwości właśnie otwierają się przed odmianami wymienionymi poniżej.

Burak cukrowy:

 • Aztec (Hilleshög) – typ normalnoplenny, niskocukrowy;
 • Bona (WHBC) – typ normalnoplenny, wysokocukrowy;
 • BTS1715 (Betaseed) – typ wysokoplenny, niskocukrowy. Odmiana o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • BTS 2645 (Betaseed) – typ normalnoplenny, wysokocukrowy;
 • Dagmara KWS (KWS) – typ wysokoplenny, normalnocukrowy. Odmiana o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • Dolerosa KWS (KWS) – typ plenny, normalnocukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego oraz o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • FD Guarin (SAS Florimond Desprez Veuve & Fils) – typ plenny, niskocukrowy;
 • FD Murbell (SAS Florimond Desprez Veuve & Fils) – typ plenny, niskocukrowy;
 • FD Tabby (SAS Florimond Desprez Veuve & Fils) – typ normalnoplenny, normalnocukrowy. Odmiana o dość dobrej odporności na chwościka buraka;
 • Gokart (SES Vanderhave) – typ wysokoplenny, niskocukrowy. Odmiana o dobrej odporności na chwościka buraka;
 • Javelin (KHBC) – typ normalnoplenny, wysokocukrowy;
 • Pomerania (KHBC) – typ normalnoplenny, normalnocukrowy;
 • Rokselana (SES Vanderhave) – typ normalnoplenny, niskocukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego;
 • ST Caracas (Strube) – typ wysokoplenny, niskocukrowy;
 • ST Kair (Strube) – typ normalnoplenny, wysokocukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego;
 • Spectra (DLF Beet Seed) – typ normalnoplenny, niskocukrowy;
 • Sudek (Strube) – typ normalnoplenny, normalnocukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.