Dodatkowe 1000 zł/ha buraka netto w KSC!

Dodatkowa premia ma na celu poprawę atrakcyjności uprawy buraka cukrowego względem innych roślin towarowych. Czy pozwoli to wyhamować spadek powierzchni zasiewów?
Siewy buraka cukrowego już się rozpoczęły, a KSC walczy o hektary poprzez wprowadzenie dodatkowej premii. Zdjęcie: Panek

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej SA w ostatni czwartek (24 marca br.) podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej premii dla swoich plantatorów buraka cukrowego. Tym samym przychylił się do wniosku Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC SA. Premia została ustalona na 1000 zł netto za każdy hektar plantacji buraka cukrowego zasianego w sezonie 2022 r.

Plantatorzy kwestionują opłacalność

Władze Spółki wyjaśniają, że obserwują dynamiczny rozwój sytuacji na rynku rolnym w kraju i Europie. Starają się też uczestniczyć w spotkaniach z plantatorami. Wyasygnowana premia ma na celu poprawę atrakcyjności uprawy buraka cukrowego względem innych roślin towarowych.

Zgodnie z umową kontraktacyjną cukrownie skupione w KSC w tym sezonie oferują plantatorom nie mniej niż 35 €/t buraków kontraktowanych o zawartości 16% cukru. W przypadku korzystnych warunków finansowych Spółki jest możliwość prowadzenia rozmów w sprawie dodatkowych premii. W tym sezonie zostanie wprowadzony mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych. Pozwoli to na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek korzeni po cenie buraków kontraktowanych.

Ponadto plantatorzy mogą liczyć na szereg działań wspierających ze strony Spółki. Należą do nich m.in.:

  • wsparcie agrotechników;
  • szkolenia agrotechniczne;
  • programy ochronne;
  • możliwość skorzystania z programu pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.