Coragen 200 SC dopuszczony do zwalczania skośnika buraczaka

Skośnik buraczak na plantacjach buraka w naszym kraju pojawia się od kilku lat. Jego obserwacje prowadzi się w tym samym czasie, co chwościka buraka. Jednak nie jest to łatwe.
Skośnik buraczak to niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł 10-12 mm.
Gąsienice początkowo mają wielkość 5 mm.
Zdjęcia: Klejdysz

Gąsienice skośnika buraczaka mogą powodować znaczne straty w plonach korzeni i ich jakości. Chociaż szkodnik na plantacjach buraka w naszym kraju pojawia się już od kilku lat, to jeszcze nie doczekał się opracowania zaleceń zwalczania. W odpowiedzi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało czasowe zezwolenie na stosowanie insektycydu Coragen 200 SC w celu zwalczania tego szkodnika.

Co to za szkodnik?

Skośnik buraczak to niewielki motyl o rozpiętości skrzydeł 10-12 mm. Jego skrzydła są szaro-brązowe z drobnymi, ciemnymi plamami, a tylna para skrzydeł jest jasnoszara. Samica składa jaja wczesną wiosną, a po kilku dniach wylęgają się gąsienice. W Polsce szkodnik ten wydaje 3-4 pokolenia w sezonie, a jego rozwojowi sprzyjają suche i upalne lata.

Badania przeprowadzone przez firmę Pfeifer & Langen na wybranych plantacjach wykazały, że średnio 30% wszystkich ocenianych roślin buraka posiadało uszkodzone ogonki liściowe lub główki przez gąsienice skośnika buraczaka. W części lokalizacji uszkodzenia ujawniono na wszystkich ocenianych burakach. Dodatkowo w niektórych punktach badawczych stwierdzono zgnilizny korzeniowe. Uszkodzenia główek buraka były miejscami, przez które następowała infekcja chorób grzybowych. Powodowały one zgnilizny korzeni, a te prowadziły do strat w plonie cukru sięgających nawet 50%. Działo się tak szczególnie wtedy, kiedy pod koniec wegetacji panowała wilgotna pogoda. Buraki z silnymi zgniliznami praktycznie nie nadawały się do przerobu w cukrowni.

KZPBC
Trudno go znaleźć

Skośnik na plantacjach buraka cukrowego występuje placowo. Jest trudny do zlokalizowania i rozpoznania. Objawy często mylone są z żółtaczką, chorobami liści, przędziorkami czy oznakami suszy. Gąsienice początkowo mają wielkość 5 mm. Żerują u nasady ogonków liści sercowych buraka i tam się zagnieżdżają. Dopiero później tworzą wżery w liściach i charakterystyczny oprzęd. Taki ukryty sposób życia sprawia, że kontrola gąsienic jest niezwykle trudna.

Obserwacje skośnika buraczaka należy prowadzić w tym samym czasie, co chwościka buraka. Natomiast najlepsze efekty ograniczania liczebności osiąga się wówczas, kiedy zabieg insektycydowy zostanie wykonany po miesiącu od pojawienia się pierwszych motyli skośnika w pułapkach feromonowych. W latach sprzyjających szkodnikowi – ciepło i sucho – często konieczne jest przeprowadzenie drugiego zabiegu.

Czasowe zezwolenie

Do ochrony plantacji buraka cukrowego przed skośnikiem buraczakiem w tym sezonie będzie można stosować preparat Coragen 200 SC (chlorantraniliprol). Został on czasowo dopuszczony do jednorazowego stosowania w okresie od 15 czerwca do 15 września br. Zalecana dawka to Coragen 200 SC 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH-Premium (adiuwant).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.