Potrzebne realistyczne spojrzenie na konsekwencje

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin jest niezgodny z obranym celem – uważają rolnicy.
Jeśli plany redukcji środków ochrony roślin wejdą w życie, to plantacje buraka cukrowego w krajach unijnych w szybkim tempie będą znikać. Zdjęcie: Panek

Plantatorzy buraków cukrowych z Unii Europejskiej po raz kolejny krytycznie odnoszą się do wniosku Komisji Europejskiej (KE), dotyczącego rewizji rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy nie są przekonani o tym, czy przepisy w kształcie zaproponowanym przez KE pozwolą osiągnąć zamierzony cel – informuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Dotrzeć do organów decyzyjnych

W tym celu zorganizowali spotkanie merytoryczne z europosłami na terenie Parlamentu Europejskiego. W swoich wystąpieniach przedstawiciele plantatorów buraków zrzeszeni w europejskiej organizacji CIBE wezwali decydentów do realistycznego spojrzenia na konsekwencje, jakie obecna propozycja KE będzie miała dla rolnictwa UE, a zwłaszcza dla produkcji cukru buraczanego.

– Proponowane przez Komisję Europejską plany redukcji środków ochrony roślin miałyby znaczący, negatywny wpływ na unijne rolnictwo, szczególnie na takie uprawy, jak burak cukrowy, bo doprowadziłyby do przeniesienia produkcji do krajów trzecich. Ten ruch sprawiłby, że UE byłaby coraz bardziej zależna od importu cukru z zagranicy, co jest niepokojące. Wzywamy Komisję Europejską do przyjęcia bardziej zrównoważonej polityki żywnościowej. Ochrona bezpieczeństwa żywnościowego UE musi stać się najwyższym priorytetem w prawodawstwie UE.

Alexander Bernhuber, rolnik z Belgii

Z kolei Guillaume Gandon z Francji wyjaśnił, jak spadek dostępności środków ochrony roślin osłabia produkcję cukru buraczanego. Efekty są już widoczne: 10% francuskich rolników zdecydowało się w tym roku zaprzestać uprawy buraków, głównie z powodu braku dostępności zapraw neonikotynoidowych.

Rolnicy pilnie potrzebują skutecznych, możliwych do wdrożenia i przystępnych cenowo alternatyw dla środków ochrony roślin. Jeśli nie będą dostępne skuteczne alternatywy, łańcuchy dostaw rozpadną się, co ostatecznie doprowadzi do zniknięcia lokalnych produktów europejskich. Konsekwencje braku alternatyw dla wycofywanych chemicznych środków ochrony roślin sięgają daleko poza pole.

Fundamentem bezpieczeństwo żywieniowe

– Uprawa buraka cukrowego stanie się niemożliwa na wielu obszarach w Europie, jeśli znikną kolejne substancje czynne. Komisja Europejska musi opowiedzieć się za polityką rolną, która zapewni bezpieczeństwo dostaw dla ludności europejskiej i umożliwi zrównoważoną produkcję lokalnych produktów spożywczych.

Markus Schöberl, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego z Austrii

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.